Pikkolan pienten lasten yksikön taidehankinnan kutsukilpailu alkaa!


Neljä taiteilijaa kutsutaan portfoliohaun pohjalta osallistumaan Pikkolan pienten lasten yksikön kutsukilpailuun. Kutsuttavat taiteilijat ovat Terhi Kaakinen, Jouna Karsi, Anne Meskanen-Barman sekä Satu Rautiainen. Kangasalan keskustan tuntumaan rakentuva Pikkolan pienten lasten yksikkö yhdistää päiväkodin sekä esi- ja alkuopetuksen.

Kohteen taidekilpailu järjestetään kaksivaiheisena. Ensimmäisen vaiheen portfoliohakuun saapui määräaikaan mennessä 104 portfoliota Suomessa toimivilta taiteilijoilta ja taiteilijaryhmiltä. Kiinnostavien ja korkeatasoisten portfolioiden joukosta kohteen monialalainen valintalautakunta päätti yksimielisesti kutsua neljä taiteiliijaa kilpailun seuraavaan vaiheeseen eli kutsukilpailuun.

Valintalautakunta oli vaikuttunut portfolioiden määrästä sekä niistä välittyneestä eri lähestymistapojen kirjosta. Potentiaalisia tekijöitä tähän kohteeseen oli ilahduttavan paljon.

Kutsukilpailussa taiteilijat jättävät teosehdotuksensa anonyymisti. Mukaan kutsutuilla taiteilijoilla on aikaa 31.10. asti laatia teosluonnos Pikkolaan. Pikkola on etenkin lasten paikka ja teosta voi kutsukilpailussa ehdottaa uudisrakennuksen pääsisäänkäynnin tuntumaan ulkotiloihin tai uudisrakennuksen sisätiloihin. Uudisrakennuksen on tarkoitus toivottaa lapset tervetulleeksi vuoden 2025 syksyllä.

Kaakinen, Karsi, Meskanen-Barman sekä Rautiainen työskentelevät kukin eri tavoin erilaisin kuvanveiston, maalauksen ja tekstiilitaiteen keinoin. Valintalautakunta odottaa innolla heidän teosehdotuksiaan Pikkolaan.

Sekä portfoliohaku että kutsukilpailu järjestetään Suomen Taiteilijaseuran ohjestusten ja sääntöjen mukaisesti. Kiitos kaikille portfoliohakuun osallistuneille ja onnea valituille taiteilijoille teosehdotuksen laatimiseen!

Pikkolan pienten lasten yksikön taidehankinta toteutetaan osana Lumoava Kangasala -ympäristö- ja taideohjelmaa. Kutsukilpailu järjestetään yhteistyössä julkisen tilan ja nykytaiteen yhteensovittamiseen erikoistuneen suunnittelu- ja konsulttitoimisto Public Art Agency Finlandin (PAAF) kanssa.

Havainnekuva: Pikkolan uudisrakennuksesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy.