Pikkolan pienten lasten yksikkö -rakennushankkeen hankintailmoitus


Kangasalan kaupunki julkaisee Pikkolan pienten lasten yksikkö -hankkeesta hankintailmoituksen kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Hankkeessa rakennetaan yksikkö Kangasalan Pikkolaan, joka tulee palvelemaan noin 500 henkilöä. Yksikkö koostuu Omenatarhan olemassa olevasta päiväkodista, johon tehdään tilamuutoksia sekä Pikkolan pienten lasten uudisrakennuksesta. Hankintailmoitus julkaistaan Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) ja osallistumishakemus tulee jättää Tarjouspalvelu.fi -portaalin kautta 1.8.2023 klo 12.00 mennessä. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä ja ne kestävät vuoden 2025 loppupuoliskolle asti.