Pikkolan päiväkodin tilanne


Kangasalan kaupungin toimenpiteet kiinteistöjen kunnon kartoittamiseksi ja
toimenpiteiden suunnitteluksi jatkuu. Osana selvitystä on tehty Pikkolan päiväkodin kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus.

Tutkimuksissa todettiin:

– Rakennuksen ulko- ja väliseinissä sekä yläpohjassa on todettu toistuvia ja laajoja kosteus- ja mikrobivaurioita.
– Alapohjassa, ulko- ja väliseinissä sekä yläpohjassa on säännöllisesti toistuvia  epätiiveyskohtia, jotka toimivat ilmavuotoreitteinä rakenteista sisätiloihin.
– Sisätiloissa oli paikon havaittavissa mikrobiperäistä hajua.
– Rakennuksesta otetuissa näytteissä oli paikoin kohonneita mineraalikuitupitoisuuksia.
– Alapohjassa havaittiin paikallisesti kohonneita kosteuspitoisuuksia ja lattiamattopäällysteissä havaittiin paikoin kosteusvaurioita.
– Sisäolosuhdeseurannan perusteella tilojen hiilidioksidipitoisuus nousee ajoittain asumisterveysasetuksen toimenpiderajoja korkeammaksi.

Altistumisolosuhteiden arvion mukaan rakennuksessa on tehtyjen tutkimusten perusteella altistuminen mikrobiperäisille epäpuhtauksille erittäin todennäköistä.

Terveydellisen merkityksen arvio valmistuu myöhemmin ja siitä tiedotetaan erikseen.

Tampereen kaupungin terveysvalvontaan toimitetaan selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin kaupunki on ryhtymässä. Selvitys on pyydetty toimitettavaksi
30.4.2019 mennessä. Tulevista toimenpiteistä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Rakennuksessa mahdollisesti esiintyvien sisäilman laatuun liitettyjen oireiden osalta henkilökunnan tulee olla yhteydessä työterveyshuoltoon ja lasten osalta päiväkodinjohtajaan.

Kangasalan kaupungin sisäilmatyöryhmä
tekninen keskus