Perusopetus ja varhaiskasvatus jatkuvat toistaiseksi lähipalveluna Kangasalla


Kangasalan kaupunki lisää varautumista ja tekee linjauksia, jotka pohjautuvat ajankohtaiseen tietoon ja kansallisiin ohjeisiin. Tavoitteena on ehkäistä COVID-19 koronaviruksen leviämistä.

Kangasalla koronavirustapaukset ovat yksittäisiä. Tämän perusteella etenemme rauhallisesti, mutta varaudumme koko ajan laajempiin toimenpiteisiin.

Kaupunki seuraa sekä varhaiskasvatuksen että esi- ja perusopetuksen osalta tiiviisti valtakunnallista ohjeistusta ja päivittää omaa ohjettaan välittömästi tilanteen mukaan.

Kouluissamme opiskelee ja työskentelee päivittäin paljon lapsia, nuoria ja henkilökuntaa. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että tässä tilanteessa jokainen ottaa huomioon poikkeustilanteen aiheuttaman korostetun oman vastuun viruksen leviämisen ehkäisemisessä. Kouluun ei saa kukaan tulla, mikäli on hengitystietulehduksen oireita. Näin suojelemme myös riskiryhmiin kuuluvien oppilaiden ja henkilöstön terveyttä.

Koulut on ohjeistettu opettamaan mahdollisimman paljon oppilaita kiinteissä ryhmissä ja kiinnittämään joka tilanteessa huomiota kontaktien määrään. Koulut ovat alkaneet valmistautua mahdollisiin koulujen sulkuihin. Laadukkaan esi- ja perusopetuksen ja oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaamiseksi lähiopetus on kuitenkin syytä järjestää niin kauan kuin se on terveysnäkökulmat huomioiden mahdollista.

Mikäli huoltaja anoo lapselleen lupaa olla poissa koulusta, rehtori, luokanopettaja tai luokanvalvoja myöntää sen. Lupa tulee anoa Wilmasta löytyvän poissaoloanomuslomakkeen kautta. Ne oppilaat, jotka karanteenin tai anotun poissaolon takia opiskelevat kotona, saavat ohjeita kotiin ja heille järjestetään myös etäopetustuokioita.

Lukion opiskelijoiden kannalta on ensiarvoisen tärkeää varmistaa ylioppilaskirjoitusten onnistunut läpivienti. Lukio siirtyy etäopetukseen 16.3.-25.3.2020 väliseksi ajaksi. Opinto-ohjaus ja oppilashuoltopalvelut hoidetaan ajanvarauksella. Opintososiaaliset edut kuten ruokailumahdollisuus säilyy. Kunkin kurssin opettaja antaa Wilman kautta toimintaohjeet opiskelijoille. Aiemmasta tiedotteesta poiketen lähiopetusta ei ole lukiolla tarjolla edellä mainittuna aikana.

Varhaiskasvatus jatkaa normaalisti toimintaansa lukuun ottamatta avoimen varhaiskasvatuksen tilapäistä sulkua. Huoltajia pyydetään huomioimaan erityisen tarkasti, ettei lasta, jolla on hengitystietulehduksen oireita, tuoda hoitoon.

 

Lisätiedot:
Merja Lehtonen
Opetuspäällikkö
p. 050 550 9084

Anni Aalto-Ropo
Varhaiskasvatuksen johtaja
p. 050 406 1180