Paljon ideoita talteen ympäristö- ja taideohjelmaa varten


Kangasalan kaupungin ympäristö- ja taideohjelman laatiminen on käynnissä. Ohjelmaan liittyen järjestettiin karttapohjainen kysely, jossa kerättiin ajatuksia nyky-ympäristöstä sekä paikkoihin liittyviä ideoita ja tarinoita. Kyselyn lisäksi kolmesta työpajasta saatiin runsaasti hyviä ympäristö-, taide- ja tapahtumaideoita. Kyselyn ja työpajojen tuloksia koottiin raporttiin, joka on julkaistu kaupungin verkkosivuilla.

Kartoille merkintöjä

Karttapohjainen kysely oli avoinna 6.8. – 18.9.2019. Kyselyyn saatiin paljon merkintöjä, siihen vastasi yli 500 henkilöä. Suurin osa vastaajista oli alle 18 -vuotiaita, joten nuorten ajatuksia on saatu hyvin esiin. Raportissa näkyvät vastausten karttamerkinnät, sivuille on myös kirjattu muutamia suosituimpia asioita merkkien selityksistä.

Työpajoista paljon ideoita

Kaupungin hyvinvointiryhmille ja nuorisovaltuustolle pidettiin työpajat elo-syyskuussa. Euroopan kulttuuriympäristöviikolle ajoittunut kaikille avoin työpaja oli 3.9.2019 pääkirjaston Harjula-salissa. Työpajojen ryhmäkeskusteluita käytiin kolmesta eri teemasta: 1) pysyvä taide, 2) väliaikaiset elämykset, tapahtumat ja taide sekä 3) unelmien viherympäristö.

– Työpajoissa oli innostunut tunnelma ja hienot ideat sinkoilivat teemapöytien keskusteluissa, iloitsee suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo.

Raportti verkkosivuilla

Kyselyn ja työpajojen tuloksissa on uusia nostoja, millaista taidetta ja elämyksellistä viherrakentamista voisi toteuttaa kunkin alueen paikallisen identiteetin tueksi. Tarinoita ja ajatuksia hyödynnetään enemmän ohjelman toteuttamisvaiheessa, mutta kaupunkilaisten innokas osallistuminen toi jo näkemystä mm. Kangasalan omista vahvuuksista ja mahdollisuuksista. Raportti tuloksista on luettavissa kulttuuripalveluiden verkkosivuilla.

Ohjelman tavoitteet

Ympäristö- ja taideohjelman tavoitteena on edistää ympäristön elämyksellisyyttä sekä tuoda taide ja kulttuuri osaksi asumista, julkisia palveluita, liikkumisympäristöä ja ympäristörakenteita. Ohjelmassa määritellään konkreettiset askelmerkit organisoinnille ja budjetoinnille. Kaupunkilaisia innostetaan osallistumaan taiteen tekemiseen ja synnyttämään omia yhteisöllisiä taideprojektejaan. Ohjelman on tarkoitus valmistua valtuuston hyväksyttäväksi ensi vuoden alussa.

Lisätietoja ja raportti

www.kangasala.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/ymparisto-ja-taideohjelma/