Pääministeri Marin vieraili Kangasalla Suoraman koululla


Pääministeri Sanna Marin tutustui Kangasalan Suoraman kouluun ja esiopetukseen perjantaina 14.2. Valtuuston puheenjohtaja Hanna Laine avasi tilaisuuden, jonka jälkeen lapset esittivät ystävänpäivän hengessä laulutervehdyksen Minun ystäväni: ”ystäväni on kuin villasukka, joka talvella lämmittää…”

Pääministeri Sanna Marin sai suoramalaisilta myös omatekoisen ystävänpäiväkortin.

Esiopetusyksikön johtaja Ulla Välimäki ja koulun rehtori Juha Kleemola kertoivat pääministerille koulun ja esiopetuksen toiminnasta, minkä jälkeen tehtiin kierros koulun ja esiopetuksen tiloissa.

Kierroksella olivat lisäksi mukana kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Lyytinen, kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, hyvinvointijohtaja Kati Halonen, varhaiskasvatuksen johtaja Anni Aalto-Ropo, opetuspäällikkö Merja Lehtonen, apulaisrehtori Pirita Nieminen sekä esiopetuksen vastuuopettaja Päivi Pora.


Kuntien sote-rahoitusasema ja valtatie 12:n parantaminen keskiössä pääministerin ja kaupungin johdon tapaamisessa

Pääministerin ja kaupunkia edustaneiden valtuuston puheenjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan tapaamisessa nostettiin esiin kaksi asiaa: kuntien rahoitusaseman turvaaminen soteen liittyvää rahoitusratkaisua valmisteltaessa ja valtatie 12:n parantaminen vaiheittain.

Rahoitusratkaisun osalta keskusteltiin riittävien voimavarojen turvaamisesta soten rahoitusta valmisteltaessa. Kaupungin edustajat korostivat sitä, että elinvoiman edistämisen edellytyksiä ei saa heikentää sellaisella rahoitusratkaisulla, joka vähentäisi kuntien toiminta- ja investointiedellytyksiä. Lisäksi kaupungin edustajat esittivät, että kunnat tulisi kutsua mukaan jo rahoituksen suunnitteluun. Rahoituksen vaikutukset kunnille ja asukkaille on avattava valmistelussa kuntakohtaisesti ennen päätöksentekoa ja rahoituksen perusteiden on oltava julkisia kaikilta osin ja avoimesti saatavilla. Kuntien tulee saada lausua asukkaidensa puolesta rahoitusratkaisusta sen varmistamiseksi, että voimavarat ovat riittävät kuntien muiden tehtävien hoitamiseksi.

Lopuksi pääministerille esitettiin toive, että valtatie 12:ta parannettaisiin vaiheittain. Valtatie 12 johtaa Tampereelta kohti Lahtea, muodostaen keskeisen sisääntuloväylän Pirkanmaalle. Väylälle laaditaan parhaillaan nelikaistaistamissuunnitelmaa välille Atala-Lentola. Jo aiemmin valtatietä levennettiin nelikaistaiseksi Alasjärven liittymän ja Atalan liittymän välillä. Valtatien liikennetiheyden jatkuvasti kasvaessa ja kytkiessä jatkossa valtatien myös tulevan kehä kahden kautta Hervannan suuntaan ja edelleen lentokenttään, on valtatien nelikaistaistaminen koko kaupunkiseudun kannalta tärkeää. Valtatie 12 on Elyn tärkeysjärjestyksessä heti toisella sijalla valtatie 9:n jälkeen. Valtatie 12:n kehittäminen on mahdollista myös osittain, jolloin kokonaiskustannus on kohtuullinen. Kangasalan kaupunki toivoi, että yhteysvälin parantamiselle osoitetaan määrärahavaraus mahdollisimman pikaisesti.