Ojala-Lamminrahkan virkistyskäyttäjille ajantasaista urakkatietoa


Ojalan ja Lamminrahkan metsäalueet ovat suosittua virkistysmaastoa, jonka käyttö halutaan mahdollistaa myös uusien kaupunginosien rakentamisen aikana niin hyvin kuin se turvallisuusnäkökohdat ja työrauha huomioiden on mahdollista. Ajantasainen tieto kaikkien Ojala-Lamminrahkan infraurakoiden etenemisestä ja vaikutuksista alueella liikkumiseen on koottu Lamminrahkan verkkosivuille osoitteeseen http://www.lamminrahka.fi/rakenteilla-nyt/

Ote tämänhetkisestä urakkakartasta. Ojalan ja Lamminrahkan puolella käynnissä on Mossin puistokadun urakka (sinisellä) ja Risson puolella Rissonkadun jatkamisen urakka.

Sivuilla on kartta, josta käy ilmi mitä katu-, viheralue- ym. urakoita alueella on käynnissä ja missä. Sivulla on nähtävissä kaikkien urakoiden tiedotteet aikajärjestyksessä sekä mahdollista hakea näkyviin vain yhtä urakkaa koskevat tiedotteet. Tiedotteissa kuvataan, millaisia töitä urakassa on käynnissä ja millaisia vaikutuksia urakalla on alueen metsissä, poluilla, metsäautoteillä ja ulkoilureiteillä liikkumiseen.

Ojala-Lamminrahkan ensimmäiset katu-urakat, Mossin puistokatu ja Rissonkadun jatkaminen, käynnistyivät toukokuussa. Mossin puistokatu on uusien kaupunginosien selkäranka, joka yhdistää alueet sekä Aitolahdentiehen että Lahdentiehen (vt12). Kadun pituus on yhteensä 3,6 km, josta noin puolet sijaitsee Lamminrahkan ja puolet Ojalan alueella. Kadun varrelle rakentuvat sekä Lamminrahkan että Ojalan keskustat ja se toteutetaan hidasliikenteisenä, vehreänä puistokatuna kadunvarsipysäköinteineen. Kokoojakatujen risteämäkohtiin rakennetaan kiertoliittymät.

Pääurakoitsijana urakassa on Louhintahiekka Oy. Urakassa rakennetaan myös seudullinen ulkoilureitti Kangasalta Tampereelle sekä liikuntapuiston louherakenne. Mossin puistokatu on Kangasalan ja Tampereen historiallisen iso yhteisurakka, jossa molemmat kaupungit ja molempien kaupunkien vesilaitokset ovat tilaajina. Kadun suunnittelua on ohjannut kaupunkien yhteinen ohjausryhmä ja ratkaisut ovat yhtenevät molemmin puolin kuntarajaa. Kustannukset jaetaan puoliksi. Urakka valmistuu syksyllä 2022.

Rissonkadun urakassa Tampere jatkaa Rissonkatua Kangasalan rajalle asti. Urakka valmistuu tämän vuoden aikana. Kangasalan puoleisen osuuden rakentaminen alkaa syksyllä.

Muut ensimmäisen rakentamisvaiheen katujen, viheralueiden ja vesihuollon urakat käynnistyvät portaittain seuraavien kahden vuoden aikana. Syksyllä 2022 käynnistyy tonttien rakentaminen.

Lisätietoja:

Kangasalan kaupunki
Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen, p. 040 133 6329, sanna.karppinen(at)kangasala.fi