Ojala-Lamminrahkan alueen uuden yhtenäiskoulun suunnittelu alkaa


Ojala-Lamminrahkan alue on yksi Tampereen seudun merkittävimmistä uusista asuin- ja työpaikka-alueista. Tampereen ja Kangasalan kaupungit toteuttavat aluetta tiiviissä yhteistyössä. Kangasalan Lamminrahkaan rakennetaan asuntoja noin 8 000 asukkaalle, Tampereen puolelle Ojalaan noin 4 500 asukkaalle. Ensimmäiset asukkaat muuttavat Ojalaan arviolta vuonna 2022–2024 ja Lamminrahkaan arviolta vuonna 2023.

Tampere ja Kangasala ovat sopineet, että Lamminrahkaan rakennetaan yhteishankkeena 3.–9.-vuosiluokkien yhtenäiskoulu ulkoliikuntapaikkoineen. 930 oppilaalle mitoitettu koulu rakennetaan Lamminrahkan keskustaan uuden Mossin puistokadun varteen kahdessa vaiheessa. Tontin vieressä on liikuntapuisto, jota koululaiset voivat käyttää sekä väli- että liikuntatunneilla.

Asuinalueen oppilasmäärät kasvavat sitä mukaa kun alueet valmistuvat. Ensimmäisessä vaiheessa kouluun rakennetaan tilat 500:lle 3–6-luokkien oppilaalle ja toisessa vaiheessa 430:lle 7–9-luokkien oppilaalle. Kun yhtenäiskoulu on kokonaisuudessaan valmis, arvioidaan 580 oppilaan olevan Kangasalta ja 350 Tampereelta.

Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt alkavat keväällä 2021. Tilat otetaan käyttöön elokuussa 2023. Toisen vaiheen arvioidaan valmistuvan 2027. Oppilasmääriä seurataan alueiden rakentuessa, joten toisen vaiheen aikataulua tarkennetaan sen mukaan.

Kangasalan kaupungin omistuksessa oleva Lamminrahkan alue asemakaavoitetaan useassa osassa. Eteläosan asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä ja asemakaava hyväksytään Kangasalan valtuustossa keväällä 2019. Jos kaavasta ei valiteta, se on lainvoimainen keväällä 2019.

Koulusta alueen yhteisöllinen keskus

Lamminrahkan koulukeskuksesta tavoitellaan koko uuden asuinalueen kohtauspaikkaa, joka on avoin aamusta iltaan. Rakennus suunnitellaan monikäyttöiseksi siten, että myös yhteisöt, liikuntaseurat ja alueen asukkaat voivat käyttää tiloja kokoontumiseen. Tavoitteena on tilojen tehokas käyttö.

Koulukeskuksen painotuksiksi on suunniteltu liikuntaa ja retkeilyä, joten liikkumisen mahdollisuudet huomioidaan hyvin niin sisä- kuin ulkotiloissa. Rakennukseen tulee 3–4 kerrosta.

Päätöstä hankkeen rahoitusmallista ei ole vielä tehty. Jos koulukeskus toteutetaan ns. perinteisellä mallilla, Kangasalan kaupunki toimii sen rakennuttajana. Tampereen kaupunki rahoittaa tällöin rakentamis- ja ylläpitokustannuksista omaa oppilasmääräänsä vastaavan osuuden eli 37,63 prosenttia. Lamminrahkan yhtenäiskoulun toiminnan kustannuksista laaditaan oma erillinen sopimuksensa.

Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 19,44 miljoonaa euroa, josta Tampereen osuus on 7,3 miljoonaa ja Kangasalan 12,14 miljoonaa euroa. Toisen vaiheen kustannusarvio on 10,38 miljoonaa euroa. Tampereen osuus on 3,91 ja Kangasalan osuus on 6,47 miljoonaa euroa. Arvioon sisältyvät kiinteät kalusteet, varusteet ja pihan rakentaminen. Tampere ja Kangasala vastaavat yhdessä huolto-, ylläpito- ja korjauskustannuksista. Toiminnan kustannukset jaetaan kaupunkien kesken todellisten oppilasmäärien mukaan.

Koulun suunnittelusta järjestetään ideakilpailu, jolla kartoitetaan hyviä ideoita ja erilaisia ratkaisumahdollisuuksia jatkosuunnittelun pohjaksi sekä pyritään löytämään hankkeelle pää- ja arkkitehtisuunnittelija. Suunnittelutehtävä on haastava muun muassa rakentamisen vaiheistuksen vuoksi. Kilpailun kustannusarvio on noin 170 000 euroa.

Lamminrahkan yhtenäiskoulun tarveselvityksestä päätettiin Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 21.3.2019. Kangasalan sivistys- ja elinympäristölautakunnissa asia käsitellään 26.3.2019.