Niilo Hakolan raitin rakennusurakka alkaa


Niilo Hakolan raitin rakentaminen alkaa viikolla 25. Rakennushanke on osa Vesaniemen alueen asemakaavan muutoksen (kaava nro 792) toteuttamista, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Urheilutien alueelle uutta asuinrakentamista. Nyt toteuttavalla osuudella rakennetaan keskuskentän alueelle katuja, kuivatusjärjestelmiä, katuvalaistusta sekä vesihuoltoa. Tulevina vuosina toteutetaan Urheilutien siirto, Niilo Hakolan raitin loppuosa sekä suunnitellut kevyen liikenteen järjestelyt kunnallisteknisine järjestelmineen.

Rakentamisen myötä osa keskuskentästä poistuu käytöstä. Työalue rajataan kentästä aitaamalla ja kulku kentän käytössä olevalle osalle tapahtuu huoltorakennuksen kautta.

Työ aiheuttaa poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä Urheilutiellä. Urakoitsija tiedottaa lähikiinteistöjä työstä erikseen.

 

Kadunrakennusurakan pääurakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy ja rakennuttajakonsulttina Welado Oy.

Urakan rakennustyöt valmistuvat syksyllä 2021.

Lisätiedot

Urakoitsija: Mari Sipilä, Ylöjärven Kiviset Oy, 040 757 0054
Valvoja: Iivo Roponen, Welado Oy, 040 683 7682
Tilaajat: Lassi Aho, Kangasalan kaupunki, 050 550 9071, Sami Virkajärvi, Kangasalan Vesi, 050 387 6162