Myönnettyjen uusien asuntojen määrä kasvoi merkittävästi Kangasalla vuonna 2022


 

Uudisrakennus (T2H) Lamminrahkan Rissonkadulla. Kuva: Kangasalan kaupunki.

Rakentaminen oli Kangasalla vilkasta vuonna 2022 ja rakentamiseen liittyviä lupia käsiteltiin 525 kappaletta, joista rakennuslupien määrä oli 229. Pientalojen osuus tästä oli 105 rakennuslupaa. Toimenpidelupia käsiteltiin 228 kappaletta, joista maalämpökaivojen osuus oli 65 ja aurinkosähköjärjestelmien osuus 31. Vuonna 2021 rakentamisen lupia myönnettiin yhteensä 512 kappaletta.

Taulukko1. Kangasalla vuosittain myönnettyjen rakennuslupien asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen kappalemäärät.

Vuonna 2022 myönnettiin aikaisempiin vuosiin verrattuna huomattavasti enemmän asuntoja. Myönnettyjen kerrostalojen määrä kasvoi kaksinkertaiseksi edellisiin vuosiin verrattuna ja oli 13 kappaletta. Myönnettyjen asuntojen (sisältää uudis- ja lisärakentamisen) lukumäärä kokonaisuudessaan oli 960 kappaletta, joista kerrostaloasuntojen osuus oli 762. Uusia asuntoja myönnettiin eniten Lamminrahkan uuteen kaupunginosaan.  Vuonna 2022 käyttöönotettiin 379 asuntoa.

Taulukko 2. Valmistuneiden asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen lukumäärät kangasalla vuosina 2017 – 2022.

Rakentaminen Kangasalla jatkuu edelleen vilkkaana ja rakentamisen lupia jätetään vireille edellisen vuoden vauhtia. Rakentamisen lupien keskimääräisen käsittelyajan arvioidaan olevan alkuvuonna 11 viikkoa. Käsittelyaikaan pystyy vaikuttamaan parhaiten sillä, että hakemus valmistellaan huolellisesti eikä hakemusta jätetä vireille vajain tiedoin. Rakennusvalvonta suosittelee myös, että lupien hakijat neuvottelevat rakennusvalvontaviranomaisen kanssa jo suunnitteluvaiheessa ennen lupahakemuksen toimittamista.

Jotta kasvaneeseen lupatarpeeseen pystytään vastaamaan mahdollisimman sujuvasti, myös rakennusvalvonnan resursointia lisätään.

Kangasalan rakennusvalvonnassa työskentelee tällä hetkellä 7 henkilöä ja valtuusto on myöntänyt kaksi uutta vakanssia, jotka tulevat pian hakuun.

Lisätietoja:

Johtava rakennustarkastaja, Johanna Pitkänen
p. 050 550 9088, johanna.pitkanen(at)kangasala.fi