Lumoava Kangasala – Kangasalan ympäristö- ja taideohjelma julkistetaan marraskuun Kulttuurikuppilassa 5.11.


Kangasalan kaupungin ympäristö- ja taideohjelma on valmistunut ja otettu käyttöön. Lumoava Kangasala tuo taiteen ja kulttuurin osaksi asumista, julkisia palveluita, liikkumisympäristöä ja ympäristörakenteita. Ohjelmassa määritellään julkisen taiteen ja unelmien viherympäristön toteuttamisen sekä rahoittamisen pelinsäännöt. Ohjelma esitellään Kangasalan kulttuuripalveluiden kulttuurikuppilassa 5.11.2020 klo 18 alkaen. Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lumoava Kangasala tähtää elinvoimaiseen, houkuttelevaan ja hyvinvoivaan ympäristöön

 

Tulevaisuudessa kuntien perustoimintoja ovat hyvinvointi, elinvoima ja sivistys. Niiden menestyminen perustuu elinvoimaisuuteen ja houkuttelevuuteen, joissa painottuvat kulttuuripalvelut, ympäristön laatu ja vapaa ajanviettomahdollisuudet, jotka luovat puitteet asukkaiden monimuotoiselle terveydelle sekä hyvinvoinnille. Lumoava Kangasala –ympäristö ja -taideohjelmalla edistetään taiteen toteutusta osana kaavoitusta ja rakentamista. Sen avulla aktivoidaan ympäristön käyttäjät osallistumaan oman ympäristönsä toteuttamiseen ja ylläpitoon, jolloin lisätään myös asukkaiden yhteisöllisyyttä ja oman ympäristön arvostusta.

Lumoava Kangasala – ympäristö- ja taideohjelma on kehitetty monialaisena yhteistyönä, jossa ideoita kartoitettiin kyselyillä ja työpajoilla. Viherympäristön suunnittelua ja kehittämistä ideoitiin ohjelmatyön osana valmistuneessa arkkitehtuurin diplomityössä. Prosenttitaiteen käytännön toteutukseen mallia otettiin Riihimäen kaupungin kehittämän yhteiskuntataiteilijatoiminnan kautta.

 

 

Kangasalan historian ja vahvuuksien kautta unelmien ympäristön kantaviksi ideoiksi nostettiin ohjelmatyössä koko kaupunkia koskevia teemoja: bio- ja ympäristötaide, reitit ja vanhat tiet, luontopolut, maisemat, lintuvedet, laulu ja äänet sekä valotaide.

”Taajaman tiivistyessä ja uusien alueiden rakentuessa on tärkeää varmistaa, että arkielämä on elämyksellistä ja viihtyisää. Maaseudulla kylätapahtumien ja yhteisöllisyyden edistämisellä haetaan vetovoimaa ja pitovoimaa”, toteaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä.

Lumoava Kangasala – julkaisu esitellään marraskuun Kulttuurikuppilassa Kangasala-talossa torstaina 5.11. klo 18 alkaen ja se on luettavissa kaupungin verkkosivuilla. Marraskuun Kulttuurikuppila, jossa tilaisuus esitellään järjestetään teemalla ”Lumoava Kangasala” ja tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja mm. kaupungin arkkitehti Mari Sepältä, Lamminrahkan taidekoordinaattori Maija Kovarilta, sekä Raikku rokkaa ja rakastaa country rock –festivaalin puuhamies Riku Sippo-Uotilalta. Tilaisuuden avaa valtuuston puheenjohtaja Hanna Laine. Tilaisuuteen voi ilmoittautua täällä.

Kangasala panostaa lumoavaan elinympäristöön
– käytössä kolme rahoitusmallia

Ympäristö- ja taideohjelmaa toteuttamaan asetettiin työryhmä, jonka keskeinen työväline on vuotuinen toimenpidesuunnitelma. Ohjelman myötä kaupunki on ottanut käyttöön julkisen taiteen ja ympäristön laadun parantamiseen kolme rahoitustyökalua:

  • Prosenttiperiaatteen kautta varataan kaupungin toteuttamissa merkittävimmissä infra- ja talonrakennushankkeissa 0,5 – 1,5 % hankkeen kustannusarviosta pysyvään taiteeseen tai normaalia laadukkaampiin viherympäristörakenteisiin
  • Lumovoimamaksuilla rahoitetaan asemakaavoituksen yhteydessä erikseen osoitetuille alueille taidetta, laadukasta viherympäristöä, väliaikaisia teoksia sekä tapahtumia julkiseen tilaan. Lumovoimamaksun maksavat kyseiselle alueelle suurempia asuinrakentamiskohteita toteuttavat rakentajat. Pilottikohteena toimii Lamminrahkan kaupunginosa.
  • Itsenäisiä hankkeita varten varataan kaupungin talousarvioon vuotuista rahoitusta ohjelman toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Itsenäiset hankkeet sijoittuvat muualle kuin edellisissä kohdissa mainittuihin kaupungin investointeihin tai aluerakentamiseen. Ideoita väliaikaisiin ja pysyviin teoksiin sekä tapahtumiin kerätään esimerkiksi asukkailta ja yhdistyksiltä.

Kuva: Lamminrahkan uusi eritasoliittymäsilta iltavalaistuksessa, ROP-Taiteilijaryhmä. Vastaavia hankkeita tullaan Kangasalla toteuttamaan jatkossa prosenttiperiaatteella.

 

Lisätietoja: Vapaa-aikapalveluiden johtaja Marke Vornanen p. 044 481 3041, marke.vornanen@kangasala.fi sekä Kaupungin arkkitehti Mari Seppä p. 044 431 4177 mari.seppa@kangasala.