Lemetyn alueen rakennusurakan tarjouspyyntö


Kangasalan kaupunki julkaisee Lemetyn alueen rakennusurakan tarjouspyynnön viikolla 26. Urakassa saneerataan Mannakorventien alkuosa sekä rakennetaan Vatialan eritasoliittymään yhdistävä uudisosa. Lisäksi Lemetyn uudelle kaava-alueelle rakennetaan uusia katuja, yhdistettyjä jalkakäytäviä ja pyöräteitä sekä kunnallistekniikkaa. Tarjouspyyntö julkaistaan Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) ja tarjoukset tulee jättää Tarjouspalvelu.fi -portaalin kautta 4.8.2023 klo 12.00 mennessä. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä ja ne kestävät vuoden 2025 loppukesään asti.