Lamminrahkan koulun liikuntasaliin valtionavustusta 750 000 euroa


Lamminrahkan koulukeskuksen ison liikuntasalin rakentamiseen on eilen
myönnetty valtionavustusta 750 000 euroa. Avustuksen on myöntänyt
opetus – ja kulttuuriministeriö vuosittaisesta liikuntapaikkarakentamisen
avustusmäärärahasta. Tampereen seudulta avustusta sai Lamminrahkan
koulun liikuntasalin lisäksi Tammelan stadionin uudisrakennus.

Lamminrahkan koulukeskus koostuu yhtenäiskoulusta (luokat 3-9), joka on
yhteinen Tampereen kanssa, sekä pienten lasten yksiköstä (päiväkoti,
esikoulu, luokat 1-2), joka on Kangasalan oma hanke. Liikuntasali
rakennetaan koulukeskuksen ensimmäisessä vaiheessa, jonka
rakentaminen alkaa toukokuussa. Liikuntasali, alakoulu ja pienten lasten
yksikkö valmistuvat toukokuussa 2023 ja toiminta alkaa elokuussa 2023.
Koulukeskuksen viereen rakennetaan myös liikuntapuisto, joka valmistuu niin
ikään 2023.

Liikuntasali rakennetaan koulukeskuksen toiseen kerrokseen, Mossin
puistokadun ja torin kulmaukseen. Kouluun tulee lisäksi vielä pienempi
monitoimisali ja pienten lasten yksikköön oma liikuntatila.

Koulukeskuksen sijainti punaisella katkoviivalla. Koulukeskukseen on hyvät julkisen
liikenteen yhteydet: Lähimmät pysäkit sijaitsevat 50 metrin päässä ja eritasoliittymän
pysäkit noin 400 metrin päässä.

Havainnekuva, jossa näkyy Lamminrahkan koulu ja näkymä torilta

Näkymäkuva torilta koulukeskukselle päin. Liikuntasalikokonaisuus erottuu
kaupunkikuvassa tiilisenä rakennusmassana toisessa ja kolmannessa kerroksessa.

Salin pinta-ala on noin 1000 m2. Sali on mitoitettu koulutoiminnan tarpeisiin
ja se mahdollistaa määräysten mukaiset pelikentät. Pinta-ala mahdollistaa
suurimman osan suosituimmista sisäpeleistä, niin lasten ja nuorten harrastusja
kilpailutoiminnan kuin tavoitteellisen aikuisurheilunkin. Liikuntasalin vapaa
sisäkorkeus on alakaton alapintaan 9 metriä. Lattia toteutetaan joustavana
urheilulattiana. Liikuntasaliin saavat varata vuoroja sekä Kangasalan että
Tampereen urheiluseurat.

Sali on jaettavissa moottoroiduilla, ääntä eristävillä jakoseinillä kolmeen
noin 330 m2:n suuruiseen lohkoon, jolla jokaisella on omat varastot ja
pukuhuoneet. Kolmannessa kerroksessa on lisää pukutilaa ja niin sanottu
piippuhyllykatsomo, jossa on noin 100 istumapaikkaa. Liikuntasalin
viereiseen aulaan liittyy pienryhmätila, joka voidaan ottaa turnauksissa
kioskikäyttöön.

Näkymäkuva liikuntasalista. Sivuilla isot ikkunat sisäänkäyntiaukion ja Mossin
puistokadun suuntaan. Oikealla ylhäällä näkyy niin sanottu piippuhyllykatsomo.
Pintamateriaalit ovat vielä luonnosasteella. Kuva Verstas Arkkitehdit Oy.

Liikuntatiloilla on oma, esteetön sisäänkäyntinsä suoraan torilta, mikä
mahdollistaa salin iltakäytön myös täysin erillään koulukeskuksen muista
tiloista. Kuten muuallakin koulun tiloissa liikuntasali ja siihen liittyvät tilat ovat
kengättömiä eli ulkokengät jätetään sisään tultaessa tuulikaapin
yhteydessä olevaan kenkäeteiseen.

Liikuntasalin kustannusarvio on noin 2,6 M€ ja liikuntasalikokonaisuuden
kustannusarvio kaikkine aputiloineen ja teknisine tiloineen noin 5,9 M€.

Koulukeskuksen suunnittelee Verstas Arkkitehdit Oy noin vuosi sitten
ratkenneen arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Lisätietoja:

Kangasalan kaupunki
Rakennuttaja Timo Harrra, p. 040 133 6842, timo.harra(at)kangasala.fi