Lamminrahkan ja Ilkon tontteihin ennätysmäärä hakemuksia


Kangasalta oli haettavana 9 omakotitalotonttia Lamminrahkasta, Tampereen rajalta ja 14 pientalotonttia Ilkosta, Pitkäjärven rantamaisemista. Lisäksi Lamminrahkasta oli haettavana neljä yhtiömuotoista tonttia paritalo- tai rivitalorakentamiseen. Tonttihaku päättyi 1.11. Tontteihin tuli yhteensä 385 hakemusta, joista 338 yksityisille suunnattuihin 23:een pientalotonttiin ja 47 hakemusta Lamminrahkan neljään yhtiömuotoiseen tonttiin. Lamminrahkan yhdeksään omakotitalotonttiin tuli 272 hakemusta eli noin 30-kertainen määrä tonttien määrään nähden. Ilkon neljääntoista pientalotonttiin tuli 230 hakemusta. Tonttien saajat arvotaan marraskuun toisella viikolla.

Karttakuva, johon on punaisilla katkoviivaympyröillä merkitty tonttien sijainti.

Tonttien sijainti on merkitty karttaan katkoviivalla.

Yksityisille suunnatuista pientalotonteista suosituin oli odotetusti kahdelta sivultaan viheralueeseen rajautuva Lamminrahkan tontti 1517/1, jota haki ykköstoiveenaan noin kolmasosa hakijoista. Myös Lamminrahkan pienimmällä tontilla oli omat suosijansa: 284 neliömetrin ja rakennusoikeudeltaan 120 kerrosneliömetrin tonttia haki ensisijaisena vaihtoehtona 17 hakijaa. Rakennusoikeus sisältää autotallin tai muun vastaavan talousrakennuksen. Ilkon tonttien osalta hakijamäärät rajautuivat tasaisemmin, mutta suosituimmat tontit olivat odotetusti kahdelta sivultaan viheralueeseen rajautuvat ja kadun päässä sijaitsevat tontit.

– Osasimme odottaa suurta hakemusmäärää Lamminrahkan viime kevään tonttihaun suosion perusteella, mutta kyllä tämä silti yllätti, kertoo Kangasalan kaupungin vs. tontti-insinööri Simo Veijalainen.

– Pientaloasuminen kiinnostaa nyt todella paljon. Pikonlinnan ja Ruutanan viimeiset tontit varattiin juuri ja olemme saaneet varauksia myös Sahalahden ja Kuhmalahden tontteihin. Onkohan niin, että nyt pystytään muuttamaan vähän kauemmaskin työpaikasta, luonnon äärelle, kun etätyö on jäänyt monille pysyvästi vaihtoehdoksi ainakin osan viikkoa, arvelee Veijalainen.

Ilmakuva, jossa näkyy metsää, taloja ja teitä, ja johon on merkitty haettavissa olevat tontit punaisella viivalla.

Lamminrahkan Taikakummun alueen ilmakuvasovite

 

Ilmakuva, jossa näkyy metsää, taloja ja teitä, ja johon on merkitty haettavissa olevat tontit punaisella viivalla.

Ilkon asemakaavan nro 618 ilmakuvasovite

Tonttien koot, hinnat ja rakentamisaikataulu

Lamminrahkan omakotitalotonttien rakennusoikeudet ovat 120-170 kerrosneliömetriä ja tonttien pinta-alat 284-552 neliömetriä. Kolme tonttia on mahdollista ostaa. Tontin hinta määräytyy rakennusoikeuden perusteella (360 €/kem2). Loput tontit vuokrataan. Tonttien vuosivuokra on 5 % tontin rakennusoikeuden arvosta (360 €/kem2).

Samalla Taikakummun alueella sijaitsevien neljän yhtiömuotoisen tontin rakennusoikeudet ovat 930-2000 kem2 ja hinta 240 euroa/kem2. Nämä tontit vuokrataan.

Ilkon tonttien rakennusoikeudet ovat 220 kem2 ja pinta-alat 288-532 m2. Neljä tonttia on mahdollista ostaa ja loput vuokrataan. Tonttien vuosivuokra on 5 % tontin myyntihinnasta.

Lamminrahkan tonteille pääsee rakentamaan syksyllä 2022 kunnallistekniikan valmistuttua kokonaisuudessaan. Ilkon tonttien ympäristön kunnallistekniikka valmistuu jo tämän vuoden puolella.

Kangasalta haettavaksi tulevat tontit

Kangasalan seuraavat pientalotontit tulevat haettavaksi Kangasalan keskustasta ensi vuonna. Haettavaksi tulevat 18 kaupunkipientalotonttia rakentuvat urheilukentän puolikkaan paikalle, toinen puoli jää urheilukentäksi. Tonttien vieressä ovat niin keskustan palvelut, päiväkoti ja koulut kuin järvet ja ulkoilumaastotkin.

Taikakummun tonttien jälkeen Lamminrahkan tähän mennessä asemakaavoitetulta alueelta on rakentajaa vailla enää yksi asuinkortteli: Keskustan vieressä, liikuntapuiston laidalla sijaitseva, Kangasalan ensimmäinen puukerrostalokortteli. Sen haku päättyy 31.1.2022.

Lamminrahkan toisen eli pohjoisen asemakaavan laadinta on jo käynnissä ja sieltä saadaan tontteja haettavaksi parin vuoden päästä eli arviolta loppuvuodesta 2023. Pohjoisen asemakaavan alueelta saadaan kaavoitettua enemmän pientalotontteja kuin keskustamaiselta eteläosan asemakaavan alueelta: Pohjoisosan asemakaavan tavoitteena on noin 100 omakotitalotonttia ja noin 40 kaupunkipientalotonttia.

– Paljon on kysytty, miksi Lamminrahkasta on tullut tarjolle vain reilu 40 pientalotonttia, kun kysyntä on ollut näin kovaa. Syynä on se, että Lamminrahkassa on hyvä joukkoliikennetarjonta ja kattavat palvelut ja halutaan, että mahdollisimman moni pääsee hyödyntämään niitä. Pohjoinen alue on jonkin verran kauempana raitiotiepysäkkivarauksista, bussipysäkeistä ja palveluista ja siksi sinne voidaan kaavoittaa matalammalla tehokkuudella eli pientalovaltaisempaa asutusta, kertoo Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen.

Lamminrahkan rakentamistilanne

Kaikki Lamminrahkan eteläosan kadut ovat rakenteilla ja osa jo viimeistelyssä ja koulukeskuksen talonrakennusurakka alkaa marraskuussa. Koulukeskuksen ensimmäinen vaihe valmistuu kesällä 2023: pienten lasten yksikkö (päiväkoti ja luokat 0-2) sekä alakoulu. Yläkoulu valmistuu arviolta 2027. Siihen asti Lamminrahkan oppilaita palvelee Pitkäjärven yläkoulu. Bussiliikenne käynnistyy 2023 ja ensimmäinen päivittäistavarakauppa aukeaa 2024.

Lamminrahkan ensimmäiset kerrostalo- ja paritaloasunnot ovat parhaillaan ennakkomarkkinoinnissa.

Lisätietoja:

Kangasalan kaupunki

Vs. tontti-insinööri Simo Veijalainen
p. 040 133 6371, simo.veijalainen(at)kangasala.fi

Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen
p. 040 133 6329,sanna.karppinen(at)kangasala.fi

Kaupungin tonttisivut:
https://www.kangasala.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen-rakentaminen-ja-tontit/kaupungin-tontit/tonttihaku-2021/

Lamminrahkan verkkosivut:
www.lamminrahka.fi