Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueella alkaa puuston ja kantojen poisto


Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen kortteleissa alkaa tällä viikolla puuston ja kantojen poisto, rakentamisen käynnistyessä. Asemakaavan viheralueille jää puusto. Työt alkavat Tampereen puoleisesta päästä ja kestävät lokakuun puoliväliin asti.

Hinkantien alikulku ja eritasoliittymän Kangasalan puoleinen Kotipellon alikulku ovat normaalisti käytössä myös töiden ajan, mutta Hinkantien jatkeena kulkeva metsäautotie kulkee osittain kortteleiden poikki.

Karttakuva, jossa näkyy Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen karkea aluerajaus
Lamminrahkan eteläosan asemakaava-alueen karkea aluerajaus