Lamminrahkan eritasoliittymä on valmistunut


Ojalan ja Lamminrahkan uusien kaupunginosien sisääntuloreitti Lahdentieltä, Lamminrahkan eritasoliittymä on valmistunut. Eritasoliittymä sijoittuu Tampereen Atalan ja Kangasalan Lentolan liittymien väliin.

Lamminrahkan eritasoliittymän sijainti ja Ojalan ja Lamminrahkan asemakaavoitetut alueet. Sinisellä rakenteilla olevaan Mossin puistokadun urakkaan kuuluvat hankkeet ja punaisella Tampereen Rissonkadun urakkaan kuuluva osuus.

Avajaisia vietettiin paikan päällä eritasoliittymässä 26.8.2020. Tilaisuudessa
kuultiin Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko
Nurmisen, Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvisen sekä Pirkanmaan
ELY-keskuksen Tero Haarajärven puheenvuorot eritasoliittymästä ja uusien
kaupunginosien kehityksestä sekä ROP-taiteilijaryhmän esittely liittymän
taiteesta. Eritasoliittymän avaamisen ja juhlallisen nauhan leikkuun suoritti
Kangasalan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hanna Laine.

Lamminrahkan eritasoliittymän avajaiset, Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurmisen puheenvuoro.
Tilaisuuden avauspuheenvuoron piti Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen.
Lamminrahkan eritasoliittymän avajaiset, kaupunginjohtja Oskari Auvisen puhe
Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen nosti puheessaan esiin eritasoliittymän taiteen, joka tekee siitä erityisen ja joka on kiva ja pehmeä vetovoimatekijä niin ohiajaville kuin tuleville asukkaillekin.

Liittymä on aluksi vain työmaaliikennekäytössä Lamminrahkan, Ojalan ja
Lemetyn uusien alueiden sisäisen kunnallistekniikan rakentamista varten.
Yleiselle liikenteelle liittymä avataan vuoden 2022 syksyllä,
kun Lamminrahkan katuverkkoa on valmistunut. Liittymä yhdistää Kangasalan Vatialan,
Lemetyn ja Lamminrahkan Tampereen koillisiin asuinalueisiin sekä kävellen, pyörällä että moottoriliikenteellä.

– Lamminrahkan eritasoliittymän valmistuminen on tärkeä etappi: Sen
kautta käynnistyy nyt sekä Tampereen Ojalan että Kangasalan
Lamminrahkan kaupunginosien rakentaminen toden teolla, toteavat
Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen
ja Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

Lamminrahkan eritasoliittymän rakennutti Pirkanmaan ELY-keskus ja urakoi Destia Oy. Kustannuksista (yht. 6,9 M€) vastasivat Kangasalan ja Tampereen
kaupungit puoliksi. Valtio rahoitti eritasoliittymän suunnittelua 100 000 €:lla. Rakentaminen kesti noin puolitoista vuotta. Risteyssillan kunnossapidosta vastaa jatkossa Kangasalan kaupunki, jonka katuverkkoon silta yhdistyy.

– Liittymä on myös erinomainen osoitus kaupunkien välisestä yhteistyöstä,
joka on Ojala-Lamminrahka -hankkeessa ollut moninaista, tiivistä ja
tuloksellista, kertoo Kangasalan rakennuspäällikkö Merja Saarilahti.
Myös alueen isoin urakka, Mossin puistokatu rakennetaan yhdessä.
Myös muilla osa-alueilla tehdään yhteistyötä: Tampereen Vesi toimittaa
Lamminrahkaan puhtaan veden ja ottaa vastaan jätevedet ja
Tampereen sähkölaitos toimittaa kaukolämmön. Kangasala puolestaan
rakennuttaa alueiden yhteisen koulun.

Lamminrahkan eritasoliittymän avajaiset, Tero Haarajärvi puhumassa yleisölle.
Puhujavuorossa Tero Haarajärvi, Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri-  yksikön päällikkö.

Ramppien, risteyssillan ja katuverkon välillä liikennettä välittävät ns.
pisaraliittymät, jotka jakavat liikennettä tehokkaasti ja turvallisesti. Liittymä
on rakennettu niin, että se mahdollistaa valtatien nelikaistaistamisen
Lahdentien liikennemäärien kasvun myötä. Risteyssillan rakenteissa on
varauduttu myös raitiotiehen. Tampereen puoleisilla rampeilla on
bussipysäkit, joilla bussilinja 42 (Tampere-Kangasala) alkaa pysähtyä
asukkaiden muutettua Lamminrahkaan. Pysäkkejä voidaan hyödyntää
jatkossa myös muussa Tampereen ja Kangasalan välisessä bussiliikenteessä.
Pysäkeillä on valmiina katokselliset pyöräparkit pyöräilyn liityntäpysäköintiä
varten.

Sillalla on molemmin puolin jalkakäytävät sekä ajoradasta tasoerolla
erotetut pyörätiet. Urakassa uusittiin myös Lahdentien alittavat kaksi
alikulkua (Kiveliön ja Kotipellon alikulut), jotka toimivat jatkossa kävelyn ja
pyöräilyn yhteyksinä Lamminrahkan sekä Kiveliön ja Lemetyn/Vatialan
alueiden välillä.

Ramppien penkereissä käytettiin Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon
louhetta noin 65 000 m3. Lisäksi ramppien jakavissa rakennekerroksissa
käytettiin betonimursketta noin 7000 m3, joka on noin viidesosa urakan
jakavista rakennekerroksista.

– Betonimurskeen käyttö rampeissa ja siten kiertotalouden edistäminen
on osa Lamminrahkan tavoitetta pienen hiilijalanjäljen
kaupunginosasta, kertoo Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna
Karppinen. Muita keinoja ovat mm. uusiutuvista tuotettava
kaukolämpö, aurinkopaneelien suosiminen, energiatehokas
rakentaminen, hyvät bussiyhteydet ja ratikkavaraus sekä
yhteiskäyttöautot kortteleissa.

Urakassa rakennettiin Lahdentien eteläpuolelle meluvalli sekä meluseinä
suojamaan Kiveliön ja Lemetyn alueita valtatien melulta. Lahdentien pohjoispuolelle eli Lamminrahkan puolella rakennetaan meluvalli
Kangasalan Rissonkadun katu-urakan yhteydessä vuosina 2020-2022.

Meluseinään sekä eritasoliittymän siltaan toteutettiin taidetta osana
urakkaa. Sillan kaiteita elävöittävät teräksiset, värikkäät lehdet ja
meluseinää eri vuodenaikoina kuvatut varpuset. Taideteokset toivottavat
tervetulleiksi uusin kaupunginosiin ja kuvastavat alueiden luonnonläheistä
sijaintia. Taideteokset on suunnitellut tamperelainen ROP-taiteilijaryhmä
(Tuomo Rosenlund ja Pekko Orava).

Lamminrahkan eritasoliittymän avajaiset, ROP-taiteilijaryhmän puheenvuoro
Sillan taiteen tekijöiden ROP-taitelijaryhmänTuomo Rosenlundin ja Pekko Oravan puheenvuoro.

Eritasoliittymästä pohjoiseen erkaneva Ojala-Lamminrahkan pääkatu,
Mossin puistokatu on rakenteilla ja ensimmäiset muutama sata metriä jo
päällystettykin. Lamminrahkan puolen Rissonkadun rakentaminen alkaa
eritasoliittymän ja Mossin puistokadun kautta syksyllä. Mannakorventien
suunnittelu eritasoliittymästä etelään kohti Vatialaa alkaa ensi vuonna.
Lamminrahkan ensimmäiset asuntorakennuttajat on valittu ja asuntojen
ennakkomarkkinointi alkaa ensi vuonna. Omakoti- ja kaupunkipientalotonttien haku alkaa helmikuussa 2021 ja yritystonttien haku on parhaillaan käynnissä. Ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan 2023, jolloin myös alakoulu ja pienten lasten yksikkö, ml. päiväkoti, valmistuvat.

Lamminrahkan eritasoliittymän avajaiset, nauhan leikkaus
Kangasalan valtuuston puheenjohtaja Hanna Laine suoriti juhlallisen nauhankeikkuun ja sillan avaamisen.
Lamminrahkan eritasoliittymän avajaiset, soittajat sillalla
Bad Ass Brass Band vastasi avajaisten musiikista.

Lisätietoja:

Kangasalan ja Tampereen kaupungit (eritasoliittymän tilaajat):

Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen, Kangasalan kaupunki
p. 040 133 6329, sanna.karppinen@kangasala.fi

Rakennuspäällikkö Merja Saarilahti, Kangasalan kaupunki
p. 050 550 9062, merja.saarilahti@kangasala.fi
Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, Tampereen kaupunki
p. 040 506 8600, milko.tietavainen@tampere.fi

Pirkanmaan ELY-keskus (eritasoliittymän rakennuttaja):
Yksikön päällikkö Tero Haarajärvi; Liikenne ja infrastruktuuri, Tienpidon
suunnittelu, p. 0295 036 223, tero.haarajarvi@ely-keskus.fi