Lähiruokaa on tuotu Kangasalla esiin useilla eri tavoilla


Vuoden 2018 aikana Kangasalla toteutettiin erilaisia toimenpiteitä lähiruuan esiin nostamiseksi. Lähiruualle haluttiin antaa kasvot ja vastata kysymykseen: ”Mikä on lähiruokaa ja mistä sitä saa?”

Kuva: Tomi Aho

Järjestimme Kesäpäivän Pikniklounas -tapahtuman ensimmäisen kerran syksyllä 2017 ja nyt siitä on muodostumassa jokavuotinen uusi perinne kertoo yritysasiantuntija Irene Suhonen. Ideana on kattaa pitkät pöydät ulos torille ja kutsua kaupunkilaiset syömään yhteisen pöydän ääreen. Halusimme näin kannustaa lähiruuan käyttämiseen, luoda uudenlaista kaupunkikulttuuria ja edistää yhteisöllisyyttä. Tapahtumaan oli ensimmäisellä kerralla varattavissa 300 paikkaa, jotka kaikki täyttyivät. Tapahtuman aikana torilta oli ostettavissa valmiita lähiruoka-annoksia ja muuta lähituotantoa. Syksyn 2018 tapahtumaan osallistui noin 200 ihmistä. Uutena ideana toteutettiin ennakkoon tilattavat lähiruokapiknik-korit. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään 10.8.2019. Tapahtumaan on joka vuosi osallistunut myös Kangasalan kaupungin johtavia viranhaltijoita ja päättäjiä. Tapahtuman on siis tarjonnut luontevan hetken keskustella Kangasalan asioista yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Syksyllä toteutimme Ilta lähiruualle -tapahtuman, joka kokosi lähes 800 ihmistä lähiruoan äärelle Kangasala-taloon. Tilaisuuden onnistuminen vahvisti mielikuvaa siitä, että olemme saaneet aikaan uudenlaisen nosteen lähiruokateemaan. Tilaisuus halutaan järjestää uudelleen syksyllä 2019.


Kangasalan lähiruuan kasvot

Konkreettisia tekoja ovat olleet myös Kangasalan lähiruokajulkaisun laatiminen, joka antaa todelliset ja aidot kasvot Kangasalan lähiruualle. Kangasalan lähiruokaa esittelee myös oma nettisivusto ja lähiruuasta kertova video. Aktiivinen viestintä ja verkostoituminen ovat tuottaneet tulosta, sillä saamme säännöllisesti useita tiedusteluja Kangasalan lähiruokatarjonnasta ravintoloihin ja vähittäiskauppoihin.


Lähiruoka on jatkossakin tärkeä osa Kangasalan kaupungin strategista kehittämistä

Kangasalan kaupungin yhtenä strategisena tavoitteena on profiloitua laadukkaan alkutuotannon, lähiruuan ja elintarviketuotannon alueena. Pirkanmaalla ruoka-ala ei ole maakunnallisen kehittämisen aiheena. Tästä syystä tarvitaan omaa aktiivisuutta. Jatkossa lähiruoka tulee olemaan tärkeä osa Kangasalan kaupungin matkailumarkkinointia. Uusia avauksia lähiruoka -teemassa on edellä esiteltyjen toimenpiteiden jälkeen lähtenyt syntymään vauhdilla: suunnittelemme mm. täysin uudenlaista Kangasalan kauppahallia – Living HUB konseptia. Lisäksi Kangasalla järjestetään 8.2.2020 valtakunnallinen elintarvikefoorumi, jonka eräänä osana ovat valtakunnalliset leipomo- ja konditoria-alan opiskelijoiden ammattitaitokilpailut.

Kangasalan lähiruuan kehittämistä on tehty osin Kangasalan lähiruokahankkeen avulla, joka päättyi vuoden 2018 lopussa. Hanke rahoitettiin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Kangasalan kaupungin omarahoituksen avulla.

 

Lisätietoja:
www.kangasalanlahiruoka.fi

Yritysasiantuntija Irene Suhonen
irene.suhonen@businesskangasala.fi
p. 040 133 6822