Lahdentien alittava Hinkantie on suljettuna huhti-kesäkuussa


Hinkantien liikenne joudutaan katkaisemaan Kiveliön ja Kotipellon alikulkusiltojen uusimisen vuoksi.

Lahdentien (vt12) alittavan Hinkantien liikenne joudutaan katkaisemaan Kiveliön alikulkusillan uusimisen vuoksi  15.4. – 28.6.2019. Myös itäisempi Kotipellon alikulkusilta uusitaan samana aikana, eikä alikulkujen kautta pääse tänä aikana kulkemaan. Alikulkusiltojen uusimiset liittyvät Lamminrahkan eritasoliittymän rakentamiseen ja Lahdentien parantamiseen. Työmaan alueella ei ole mahdollista järjestää korvaavaa reittiä ulkoilijoille valtatien 12 liikenteen vuoksi.

Kuva: Destia