Kysely koskien Lemetyn asemakaavoitusta


Kaavoitus kerää näkemyksiä Vatialan Lemetyn kehittämisestä

Kangasalan kaupunki asemakaavoittaa parhaillaan Vatialan Lemettyyn uutta katuyhteyttä, rakentamista ja ulkoilualuetta. Kaavaluonnokset ovat olleet nähtävillä viime vuonna, ja suunnittelua on viety sen jälkeen eteenpäin. Kaavoitus tunnustelee nyt anonyymin kyselyosuuden sisältävällä tiedotteella kaupunkilaisten näkemyksiä työn etenemisestä.
Kysely on avoinna 15.10 – 3.11.2019.

Kyselyssä on mahdollista kommentoida kahta vaihtoehtoista alueen rakennustapaa:

Kyselyn jälkeen kaavoitus viimeistelee alueelle asemakaavaehdotuksen. Asemakaavaehdotus on tavoitteena asettaa pian kyselyn jälkeen nähtäville virallista kirjallisen palautteen antamista varten.

Kaavoittaja on Lemetyn tiimoilta myös kasvokkain tavattavissa torstaina 7.11. klo 14-18 Lentolan Prismalla sijaitsevassa kaupunki-infossa.

Kyselyn linkki https://app.maptionnaire.com/fi/6787/

Linkki löytyy myös kaupungin verkkosivuilta Osallistu ja vaikuta -osiosta.

Lisätiedot:

Mari Seppä, kaupunginarkkitehti

Leena Roppola, kaavasuunnittelija

etumimi.sukunimi@kangasala.fi