Kysely käyttäjille Kaarinanpolun retkeilyreitin kehittämisestä 27.10.-15.11.2020


Avoin nettikysely käyttäjille Kaarinanpolun retkeilyreitin kehittämisestä

Kangasalan kaupunki on avannut nettikyselyn koskien Kaarinanpolun retkeilyreitin kehittämistä. Kaupunki on yhteistyössä Ekokumppanit Oy:n kanssa laatimassa kehittämissuunnitelmaa / hoito- ja käyttösuunnitelmaa Kaarinanpolulle. Suunnitelman on tarkoitus ohjata Kaarinanpolun reittilinjausten, palveluvarustuksen ja hoidon kehittämistä jatkossa.

Kaarinanpolku on noin 65 kilometrin mittainen retkeilyreitti, joka kulkee Pohjois-Kangasalan ja eteläosassa sijaitsevan Taivalpirtin välisellä alueella. Reitin varrella on useita laavuja ja nuotiopaikkoja. Reitti kulkee Ruutanan, Kangasalan Aseman ja Vatialan taajamien kautta, ja reitille on olemassa useita lähtöpisteitä. Kaarinanpolku on tärkeä virkistäytymisen ja matkailun kokonaisuus Kangasalan asukkaille ja mökkeilijöille sekä muualta tuleville matkailijoille.

Kyselyllä on tavoitteena koota erilaisten käyttäjien näkemyksiä Kaarinanpolun nykytilasta sekä arvioida erilaisten kehittämistoimenpiteiden tarvetta. Kyselyn tuloksia tullaan raportoimaan osana hoito- ja käyttösuunnitelmaa sekä yleispiirteisellä tasolla kaupungin nettisivujen ”osallistu ja vaikuta” -osiossa.

 

Kysely on auki 27.10. – 15.11.2020

Suora linkki kyselyyn: https://app.maptionnaire.com/fi/9647/

Kangasalan kaupungin verkkosivuilta kysely löytyy Osallistu ja vaikuta -sivustolta: Osallistu ja vaikuta/Anna palautetta ja vastaa kyselyihin

Kangasalan strategisessa yleiskaavassa on esitetty tavoitteeksi Kaarinanpolun ja siihen kytkeytyvien virkistysmaastojen kehittäminen osana Kangasalan ja koko kaupunkiseudun ulkoilu- ja virkistysreittiverkkoa.

Hoito- ja käyttösuunnitelma muodostaa pohjan Kaarinanpolun palveluvarustuksen, esimerkiksi opastuksen ja nuotiopaikkojen parantamiselle sekä kunnossapidon kehittämiselle. Käyttäjien näkemykset reitin nykytilasta ja kehittämistarpeista ovat tärkeä osa suunnitelman laatimista, toteaa kaupunginpuutarhuri Jari Järvinen.

 

Lisätietoja:    

Jari Järvinen
kaupunginpuutarhuri
p. 050 550 9079
jari.jarvinen@kangasala.fi

Jenni Joensuu-Partanen
yleiskaavasuunnittelija
p. 040 133 6469
jenni.joensuu-partanen@kangasala.fi