Kunta- ja hyvinvointialan innostavimpia kehittämistekoja palkittiin Tärkeissä töissä -gaalassa


Tänä vuonna Tekojen tori -kampanjassa etsittiin jälleen Suomen kekseliäintä kuntaa tai hyvinvointialuetta. Kampanja-aikana 4.9–15.10.2023 innostavimmat kehittämisteot ja eniten kehittämistekoja ilmoittaneet kunnat sekä hyvinvointialueet palkittiin Tärkeissä töissä -gaalassa 4.12.203 Helsingissä.

Kuvassa: Kangasalan palkintojen vastaanottajat kokoontuivat yhteen juhlimaan voittoja. Pekka Tiitu (vasemmalla), Jarkko Liuha, Mari Sandström, Katri Jaakkola, Henri Sihvonen, Marjo Jäärni, Marja Mattila, Marjaana Rosenqvist ja Heli Lintulahti.

Tärkeissä töissä -gaalassa palkitaan innostavia ja vaikuttavia kehittämistekoja eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Syksyn Tekojen tori -kampanja tuotti tänä vuonna ennätystuloksen, lähes 250 uutta kehittämiskuvausta eri ammattialoilta ja teemoista, kaikkiaan 59 organisaatiosta. Kaikkein aktiivisimpia olivat opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, jotka toivat portaaliin yli 90 kehittämistekoa.

Tekojen tori -kampanjassa etsittiin myös Suomen kekseliäintä kuntaa tai hyvinvointialuetta. Kekseliäimmäksi kunnaksi tai hyvinvointialueeksi valittiin se, josta jaettiin eniten kehittämistekoja Tekojen torille kuluvan vuoden aikana. Limingan kunta ahkeroi kampanjan aikana Tekojen torille kaikkiaan 58 kehittämistekoa. Liminka valittiin Suomen kekseliäimmäksi kunnaksi nyt kolmatta kertaa peräkkäin.

Innostavat teot tuovat hienosti esiin kunta-alan ja hyvinvointialueiden moninaisuutta. Gaalassa palkittiin 56 innostavaa kehittämistekoa eri toimialoilta ja teemoista.

Kangasalle viisi palkintoa

Kangasalta ilmoitettiin 20 kehittämistekoa Tekojen torille. Gaalassa näistä palkittiin viisi. Varhaiskasvatuksen suunnittelija Katri Jaakkola oli vastaanottamassa varhaiskasvatuksen kehittämisteolle jaettua palkintoa. Jaakkola kuvaa gaalan tunnelmaa iloiseksi ja juhlavaksi. Gaala nosti esille paljon hyviä ideoita ja Kangasalan saamat viisi palkintoa kuvaavat tekemisen meininkiä ja kehittämisintoa, johon Kangasalla kannustetaan. ”Gaala nosti esille meidän työn arvostuksen, vitsi, me oikeasti teemme hyvää työtä. On tärkeää, että kehittämistyö nostetaan esille ja hyviä ideoita jaetaan ja arvostetaan.”, Jaakkola tiivistää palkintogaalan tunnelmia koko Kangasalan porukan puolesta.

Kangasalan palkitut teot

Tietojärjestelmien hankintaprosessin kehittäminen

Tietojärjestelmien hankintojen toteuttaminen on haastavaa, mutta hankintojen vaikutukset ovat usein pitkäkestoisia. Tietojärjestelmien hankinnassa on yhä enemmän otettava huomioon tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä vaatimuksia sekä säädöksiä. Tietojärjestelmien hankintaprosessin avulla pyritään saamaan tukea hankintoihin, läpinäkyvyyttä kunnan sisällä sekä myös kehyskunnissa ja Tampereen seudulla. Prosessilla tunnistetaan päällekkäisiä järjestelmiä ja tätä kautta pyritään estämään päällekkäisiä hankintoja ja saavutetaan kustannuksissa säästöjä. Katso teko: Tietojärjestelmien hankintaprosessin kehittäminen | Tekojen Tori (tarkeissatoissa.fi)

Varhaiskasvatuksen vastaavat ja vetäjätiimit

Varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköissä Kangasalla nousi keväällä 2021 esiin tarve vahvistaa pedagogiikkaa ja sen johtamista sekä lisätä henkilöstön osallisuutta pedagogisen toiminnan kehittämiseen. Kaipasimme myös yhteistä arjesta nousevaa keskustelua, sitoutumista ja kehittämistä. Kehitimme uudenlaisen vastaavien rakenteen, joka otettiin käyttöön toimintavuoden 2021-2022 aikana. Varhaiskasvatussuunnitelman oppimisen alueita mukaillen rakensimme kuusi tiimiä. Jokaisella tiimillä on omat pedagogiset vastuualueet vasun sisällön mukaisesti. Katso teko: Varhaiskasvatuksen vastaavat ja vetäjätiimit | Tekojen Tori (tarkeissatoissa.fi)

Työelämätaidot ja yrittäjyyskasvatus esi- ja perusopetuksessa

Työelämätaitojen ja yrittäjyyskasvatuksen suunnitelma laadittiin toteuttamisen tueksi oppilaitoksille ja luomaan kaupunkiin yhtenäistä toimintakulttuuria. Suunnitelma pohjautuu opetussuunnitelman yleisiin ja oppiainekohtaisiin tavoitteisiin. Tavoitteena oli rakentaa yhtenäistä yrittäjyyskasvatuksen polkua varhaiskasvatuksesta perusopetuksen kautta toiselle asteelle. Suunnitelmatyön tavoitteena on ollut jäsentää eri opetussuunnitelmista ja oppiaineista löytyviä työelämätaitojen ja yrittäjyyskasvatuksen aiheita tiiviiksi tietopaketiksi kasvatus- ja opetushenkilöstölle. Suunnitelmassa on vinkkejä ja linkkejä käytännön toimintamalleihin aihepiiriin liittyen. Katso teko: Työelämätaidot ja yrittäjyyskasvatus esi- ja perusopetuksessa | Tekojen Tori (tarkeissatoissa.fi)

Koulunkäynninohjaajien kehittämisryhmän toiminta

Nähtiin tarve kehittää koulunkäynninohjaajien vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyden tunnetta. Tämän pohjalta ideoitiin kehittämisryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja järjestää koulunkäynninohjaajien yhteisiä tilaisuuksia ja koulutuksia sekä käsitellä ohjaajia koskevia yhteisiä ajankohtaisia asioita. Ryhmä toimii ohjaajien edustuksellisena ryhmänä ja tuo ohjaajien ääntä kuuluville heitä koskevia asioita käsiteltäessä. Kehittämisryhmä on avannut ohjaajille vaikutuskanavan hallintoon ja esihenkilöiden suuntaan koko kaupungin tasolla. Vastaavasti se on tarjonnut hallinnolle mahdollisuuden kuulla ohjaajien mielipiteitä ja hyödyntää heidän ideoitaan kehittämisessä. Yhteistyö ja yhteisten hyvien käytänteiden jakaminen koulunkäynninohjaajien kesken on lisääntynyt. Heidän vaikutusmahdollisuutensa on lisääntynyt ja keskinäinen yhteenkuuluvuutensa edistynyt. Ohjaajien ammatti-identiteetti on kehittynyt. Tiedonkulku esihenkilöiden ja ohjaajien välillä on parantunut ja yhteinen ymmärrys lisääntynyt. Katso teko: Koulunkäynninohjaajien kehittämisryhmän toiminta | Tekojen Tori (tarkeissatoissa.fi)

Ikäryhmäjaottelu nuorisotila Veturissa

Yhdellä Kangasalan nuorisotilalla oli ollut levotonta pitkään ja osalla nuorista häiriökäyttäytymistä. Lisäksi tilan kävijämäärät olivat suuria. Nuoriso-ohjaajat tunsivat, että heidän aikansa meni kokonaan valvontaan, eikä niinkään kohtaamiseen ja nuorten huomioimiseen yksilötasolla. Ideana oli kehittää palvelua niin, että nuorisotilan aukioloajat jaettiin ikäryhmien kesken. Kehittämisidea tuli nuoriso-ohjaajilta ja esihenkilöt näyttivät vihreää valoa ajatukselle. Tilanne muuttui niin, että nuorisotilojen kävijämäärä laski iltaa kohden ja niin ohjaajien oli helpompaa kohdata ja huomioida kaikkia nuoria. Katso teko: Ikäryhmäjaottelu nuorisotila Veturissa | Tekojen Tori (tarkeissatoissa.fi)

Lisätiedot: 

Kangasalan kaupunki, Saara Kavén, rekrytointikoordinaattori

puh. +358401952429, saara.kaven@kangasala.fi