Kunnantien ja Kuohunharjuntien asemakaavamuutosten valmisteluaineistoja esitetään asetettavaksi nähtäville


Kangasalan ydinkeskustassa Kunnantien ja Kuohunharjuntien risteyksessä on vireillä kaksi asemakaavamuutosta, joilla tutkitaan alueen kehittämismahdollisuuksia. Tavoitteena on mahdollistaa keskustan elinvoiman kasvattaminen ja turvallisen sekä viihtyisän elinympäristön rakentuminen niin, että rakennetun kulttuuriympäristön arvot ja maiseman ominaispiirteet huomioidaan.

Kangasalan kaavoitus on valmistellut molemmille suunnittelualueille kolme luonnosvaihtoehtoa, joita esitetään asetettavaksi nähtäville palautteen antoa varten 10.11.–9.12.2022 väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana 15.11.2022 pidetään yleisötilaisuus valmisteluaineiston esittelyä ja vuorovaikutusta varten.

 Kunnantien asemakaavan muutoksessa, kaavassa nro 843, päädyttiin hakemaan ratkaisuja, jotka rajaisivat ja jäsentäisivät alueen nykyistä katutilaa säilyttäen kuitenkin Kangasalle ominaisen harjumaiseman roolin kaupunkikuvassa. Kaavan luonnosvaihtoehdoissa on esitetty toisistaan poikkeavat toteutukset asukasmäärän, toimitilojen laajuuden, pinnoittamattoman maanpinnan osan, kaupunkikuvan ja maiseman osalta.

Kaavan 843 suunnittelualueen rajaus

Kuohunharjuntien asemakaavan muutoksen, kaava nro 852, kaikissa kolmessa vaihtoehdossa kaupungintalon ja sen arvojen säilymistä ohjataan suojelumerkinnällä, koko kortteli osoitetaan rakentamiselle ja korttelialueen rajausta tarkennetaan Urheilutien ja Kunnantien osalta. Vaihtoehdoissa on esitetty toisistaan poikkeavat toteutukset asukasmäärän, toimitilojen lisääntymisen, virastotalon säilyttämisen, pinnoittamattoman maanpinnan osan ja kaupunkikuvan osalta.

Kaavan 852 suunnittelualueen rajaus

Lisätiedot:

kaavasuunnittelija Eero Aliklaavu, p. 040 729 0779, eero.aliklaavu(at)kangasala.fi