Kuhmalahden rantaosayleiskaavan, Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaavan ja Pohjan osayleiskaavan ehdotukset nähtäville


Postilaatikoita tien varressa, niityn reunassa. Taustalla näkyy järvi.

Näkymä Kuhmalahden Kivisalmelta. Kuva: Kulttuuriympäristöselvitys, Pirkanmaan maakuntamuseo

Kangasalan kaupunki asettaa nähtäville Kuhmalahden rantaosayleiskaavan, Kuhmalahden kirkonkylän osayleiskaavan ja Pohjan osayleiskaavan ehdotukset. Päätavoitteena kaavoituksessa on lisätä asumisen ja loma-asumisen mahdollisuuksia Kuhmalahdella. Kaikki kolme kaavaa laaditaan suoraan rakentamista ohjaavina, eli vakituisen asunnon ja loma-asunnon rakennuspaikoille voidaan rakentaa suoraan rakennusluvalla ilman suunnittelutarveratkaisua tai poikkeuslupaa.

Kaavaehdotukset ovat nähtävillä 14.–22.12.2020 ja 4.–25.1.2021 Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa, os. Urheilutie 13, Kuhmalahden lähikirjastossa, os. Rautajärventie 26, ja kaupungin verkkosivuilla kangasala.fi/kuhmalahdenosayleiskaavat. Kaavoista pyydetään lausunnot viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Maanomistajien, asukkaiden ja muiden osallisten on mahdollista jättää muistutus.

Koronatilanteen johdosta annetut määräykset ja suositukset vaikuttavat myös kaavojen nähtäville asettamiseen. Koska perinteistä yleisötilaisuutta ei ole mahdollista järjestää, on kaavoituksessa otettu käyttöön useita tapoja, joilla maanomistajien ja muiden osallisten osallistuminen kaavaprosessiin ja vuorovaikutus kaavoittajan kanssa voidaan toteuttaa koronaturvallisesti.

Kaavaehdotuksista järjestetään Teams-yleisötilaisuus keskiviikkona 16.12.2020 klo 17.30–19.00. Linkki tilaisuuteen tulee nähtäviin kaavojen verkkosivulle kangasala.fi/kuhmalahdenosayleiskaavat ennen tilaisuutta. Tilaisuuteen voi toimittaa kysymyksiä etukäteen sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@kangasala.fi.

Lisäksi järjestetään kaavoittajan vastaanottotilaisuudet Kuhmalahden lähikirjastossa ja Kangasalan teknisessä keskuksessa. Vastaanottoajat ovat 30 minuutin mittaisia, ja vastaanottoon tulee varata aika etukäteen kaavoituksesta. Vastaanotot järjestetään Kuhmalahden lähikirjastossa torstaina 17.12.2020 klo 13.30–19.00 ja maanantaina 21.12.2020 klo 13.30–19.00 sekä teknisessä keskuksessa torstaina 14.1.2021 klo 9.00–17.00 ja tiistaina 19.1.2021 klo 9.00–17.00. Mikäli lähikirjasto on koronarajoitusten vuoksi suljettu, vastaanotot toteutetaan Kangasalan teknisessä keskuksessa. Kaavoittajan kanssa on myös mahdollista sopia erillinen tapaamis- tai puhelinaika.