Kodin vaaralliset jätteet maksutta jäteasemille


Pesuaineet, loisteputket, aerosolit, lääkkeet, paristot, moottoriöljyt ja maalit ovat käytöstä poistettuna vaarallista jätettä. Jos vielä ei ole ottanut jätteiden lajittelussa ensimmäistä askelta, tulisi lajittelu aloittaa juuri vaarallisista jätteistä. Jo pienikin määrä vaaralliseksi luokiteltua ainetta voi aiheuttaa veden tai muun ympäristön saastumisen tai haittaa eläinten ja ihmisten terveydelle.

Jos vaarallisia jätetteitä päätyy sekajäteroskiksen mukana Tammervoiman hyötyvoimalaan, voivat ne aiheuttaa palaessaan jopa räjähdysvaaraa. Vaaratilanne saattaa syntyä myös jäteautossa, jos vaaralliset aineet on väärin lajiteltu ja laitettu sekajätteen sekaan.

Kaikki kodin vaaralliset jätteet otetaan ympäri vuoden maksutta vastaan Pirkanmaan Jätehuollon jäteasemilla. Kevät tuo lisäksi mukanaan vaarallisen jätteen kiertävän keräyksen eli Repen ja Romun.

Vanhentuneet lääkkeet on palautettava apteekkiin. Kunnallinen jätehuolto on järjestänyt maksuttoman lääkejätteen vastaanoton lähes kaikkiin Suomen apteekkeihin.

– Vaarallisia jätteitä ei saa laittaa kodin jäteastiaan, kaataa viemäriin, jättää ekopisteelle tai luontoon, muistuttaa ympäristöinsinööri Satu Kuutti Pirkanmaan Jätehuollosta.

 

Turvallinen käsittely ja kierrätys

Pirkanmaan Jätehuollon jäteasemilla ja muissa keräyksissä vaarallisia jätteitä vastaanotettiin viime vuonna 1,3 miljoonaa kiloa. Määrä on pysynyt suunnilleen samana viime vuodet. Eniten vastaanotettiin akkuja, maaleja ja jäteöljyä.

Vaaralliset jätteet päätyvät keräyspisteistä, kuten jäteasemilta ja apteekeista asianmukaiseen käsittelyyn. Kierrätettävät materiaalit otetaan talteen uuden tuotantoa varten ja haitalliset materiaalit käsitellään vaarattomaksi. Viemällä kierrätykseen esimerkiksi paristot ja pienakut, saadaan niiden sisältämät vaaralliset aineet turvalliseen käsittelyyn ja kierrätettävät materiaalit hyödynnettäväksi esimerkiksi lannoite- ja metalliteollisuudessa.

Pirkanmaan Jätehuollon kuorma-autokaksikko Repe ja Romu kerää vaarallisia jätteitä koko kesän ajan aina lokakuun loppuun saakka. Aikataulu löytyy verkosta www.pjhoy.fi/repejaromu sekä Roskakalenterista.