Kirkkojärven kunnostushanke sai ympäristöministeriön avustusta


Kangasalan kaupungille on myönnetty ympäristöministeriön erityisavustus osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kunta-Helmi-erityisavustuksen suuruus on 108 000 euroa vuosille 2021-2022.

Näkymä Kirkkojärven selälle
Kirkkojärven selkää järven rannalla sijaitsevalta lintutornilta kuvattuna.

Avustettavassa hankkeessa tavoitteena on korjata Kirkkojärven särkivaltaista kalastorakennetta hoitokalastuksen keinoin. Kirkkojärvi on pahasti ylirehevöitynyt, mikä näkyy järven taantuneessa vesi- ja rantakasvillisuudessa sekä järven särkikalavaltaisessa kalakannan rakenteessa. Hankkeen päättyessä Kirkkojärveä on hoitokalastettu kuuden vuoden ajan. Kangasalan kaupunki on toteuttanut Kirkkojärvellä hoitokalastusta vuosina 2017-2019 ja Pirkanmaan ELY-keskus jatkoi hoitokalastusta vuonna 2020.

”Poistettujen kalojen myötä järvestä poistuu myös ravinteita, mikä auttaa parantamaan järven ekologista tilaa”, Kirkkojärvi Kangasalan helmeksi -hankkeen vetäjä, ympäristösuunnittelija Katri Tolonen kertoo.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi selvittää massakasvustoja aiheuttavan uposkasvillisuuden, erityisesti vesiruton, levinneisyyttä sekä biomassan määrää Kirkkojärvessä. Kerätyn tiedon pohjalta tehdään arvio kasvillisuuden poistamisen vaikutuksista Kirkkojärven suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin.

”Mikäli perusteet uposkasvillisuuden ja erityisesti vesiruton poistamiselle ilman luontoarvojen vaarantamista ovat olemassa, myös kasvillisuuden poistoa kokeillaan hankkeen puitteissa”, Tolonen kertoo ja jatkaa: ”Koska vesirutto sitoo itseensä runsaasti ravinteita, erityisesti fosforia, myös sitä poistamalla voidaan edistää järven ekologisen tilan paranemista. Poiston oikeanlaisella kohdentamisella ehkäistään myös rannan kosteikkojen umpeenkasvua ja vapautetaan elintilaa järven alkuperäisille lajeille.”

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-elinympäristöohjelman tarkoituksena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta. Se on keskeinen keino pysäyttää luonnon köyhtyminen. Helmi-ohjelmassa tartutaan suoraan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen.

Lisätietoja:

Katri Tolonen, ympäristösuunnittelija
p. 044 4235 755, katri.tolonen@kangasala.fi

 

Logo: Elinympäristöohjelma Helmi