Kehyskunnat ja keskuskaupungit etsivät yhteisiä edunvalvontatavoitteita


Kehyskuntaverkosto ja Kuntaliiton kaupunkipoliittinen ryhmä kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhdessä 5.9.2018 Kuntatalolla Helsingissä. Tapaamisessa kehyskunnat toivat esille haluavansa toimia rakentavassa yhteistyössä keskuskaupungin ja koko kaupunkiseudun kanssa.

Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen ehdotti koko kehyskuntaverkoston yhteisenä näkemyksenä yhteistyön tiivistämistä C21 ryhmän kanssa. Kehyskuntien ja keskuskaupunkien edunvalvontatavoitteet ovat usein yhtenevät. Molempien intressinä on mm. kuntien rahoitusaseman turvaaminen, MAL -sopimusmenettelyn turvaaminen, saavutettavuuteen ja liikenteeseen liittyvät kysymykset sekä elinvoimaan ja työllisyyteen liittyvät teemat.

Ehdotus kehyskuntien ja keskuskaupunkien edunvalvontayhteistyötyön tiivistämisestä sai kannatusta, joten keskustelua asioiden valmistelusta yhteistyössä jatketaan ryhmien kesken. Verkostojen yhteisillä näkemyksillä on huomattava painoarvo, sillä C21 kaupungeissa ja kehyskuntaverkoston kunnissa asuu yhteensä 3,4 miljoonaa asukasta, eli lähes 2/3 koko maan väestöstä. Kuntaliitto toimii luontevana alustana yhteistyölle, sillä sekä kehyskuntaverkostoa että kaupunkipoliittista työryhmää koordinoidaan liitosta käsin. Jatkossa ryhmät tapaavat säännöllisesti kerran vuodessa yhteiskokouksessa.

Tämän ensimmäisen yhteiskokouksen agendalla olivat myös ministeri Bernerin puheenvuoro hallituksen kaupunkipolitiikasta, kaupunginjohtaja Laajalan esitys kaupunkiseutuyhteistyöstä Oulun seudulla sekä kehittämispäällikkö Anne Jarvan katsaus maakäyttö ja rakennuslain uudistuksen valmistelutilanteeseen.

Kuntapäättäjiä kehyskuntaverkoston ja kaupunkipoliittisen ryhmän yhteistapaamisessa Kuntatalolla 5.9.2018.

Lisätietoa kehyskuntaverkostosta

Kehyskuntaverkostossa on mukana 28 kuntaa ja kaupunkia, joiden yhteinen asukasluku on noin 470 000. Tavoitteena on luoda ja lisätä kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia kaupunkiseutujen yhteistyötä vahvistamalla. Verkosto toimii jäsentensä ennakoivana edunvalvojana ja se haluaa kirkastaa kehyskuntien roolia ja merkitystä seudullisella ja kansallisella tasolla.

Verkostossa ovat mukana Tampereen kehyskunnat: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi; Turun kehyskunnat: Aura, Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko; Oulun kehyskunnat: Ii, Kempele, Liminka, Muhos, Tyrnävä; Jyväskylän kehyskunnat: Laukaa, Muurame; Kuopion kehyskunnat: Leppävirta, Siilinjärvi sekä Lahden kehyskunnat: Asikkala, Heinola, Hollola, Orimattila; Joensuun kehyskunnat: Kontiolahti, Liperi.

Verkoston puheenjohtajana toimii Hollolan kaupunginhallituksen pj. Kristiina Hämäläinen, verkoston työvaliokunnan puheenjohtajana Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen ja koordinaattorina erityisasiantuntija Jaana Halonen Kuntaliitosta.


Lisätietoa kaupunkipoliittisesta työryhmästä

Kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä seuraa kaupunkien kehityksen kannalta ajankohtaisia asioita ja ottaa kantaa valtiovallan ja Kuntaliiton päätöksenteossa esille tuleviin asioihin kaupunkien näkökulmasta. Työryhmä toimii myös foorumina kokemusten vaihtamiselle ja parhaiden käytäntöjen välittymiselle kaupunkien johtamiseen liittyvissä asioissa.

Kuntaliiton kaupunkipoliittisen työryhmään osallistuvat 22 suurimman kaupungin johtajat (19 suurinta sekä maakuntakeskukset). Valmisteluun osallistuvat myös kaupunkien asiantuntijat. Asiantuntijoina työryhmän työhön osallistuvien ryhmää laajennetaan tarpeen mukaan Kuntaliiton eri alojen asiantuntijoilla. Työryhmän puheenjohtajana toimii Kuntaliiton toimitusjohtaja Jari Koskinen. Työryhmän sihteeri on kaupunkitutkimuspäällikkö Kauko Aronen.