Kautialan koulussa on tehty kuntotutkimuksia


Kautialan koulussa on tehty kuntotutkimuksia kesän ja syksyn 2018 aikana. Tutkimuksissa todettiin vaurioita ja kohonnutta kosteutta lattian sekä maanvastaisten seinien eristeissä liikuntasalin osalla. Rakennuksen ulkoseinärakenteessa todettiin useita riskitekijöitä, mutta tarkastetuissa kohdissa ei todettu vaurioita. Yläpohjan rakenteissa todettiin vesijälkiä ja aistinvaraisesti arvioiden mikrobikasvua. Tutkimusten perusteella suositellaan liikuntasalin lattiarakenteen ja maanvastaisten seinärakenteiden korjausta. Lisäksi ulkoseinärakenteiden riskirakenteiden sekä yläpohjan osalta suositellaan korjaustoimenpiteitä.

Altistumisolosuhteiden arvion mukaan rakennuksessa on tehtyjen tutkimusten perusteella mahdollista altistua mikrobiperäisille epäpuhtauksille. Sairastumisen vaara on mahdollinen oirekuvausten sekä altistumisolosuhteiden todennäköisyyden perusteella. Oireilmoituksen perusteella pitkäaikaisista sairauksista ei ole kuitenkaan tietoa.

Sivistyskeskus tiedottaa opetukseen liittyvistä järjestelyistä lähiaikoina.
Rakennuksessa mahdollisesti esiintyvien sisäilman laatuun liitettyjen oireiden osalta henkilökunnan tulee olla yhteydessä työterveyshuoltoon ja oppilaiden osalta kouluterveydenhuoltoon.

 

Kangasalan kaupungin sisäilmatyöryhmä
tekninen keskus