Kautialan koulun opetuksen järjestämismahdollisuuksia selvitetään


Kautialan koulun kiinteistö on ylittänyt teknisen käyttöiän. Rakennukseen tehtyjen tutkimusten tulosten mukaiset sisäilmakorjaukset ovat peruskorjausluonteisia.

Valtuuston päätöksen 9.5.2011 palveluverkon kehittämissuunnitelman linjauksista mukaisesti Kautialan koulua ei peruskorjata.

Tampereen kaupungin terveysvalvonta on pyytänyt Kangasalan kaupungilta kirjallista selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin ja millä aikataululla se ryhtyy Kautialan koulun sisäilmaan vaikuttavien vaurioiden korjaamiseksi, terveyshaitan poistamiseksi/rajoittamiseksi sekä sisäilman laadun parantamiseksi. Selvitystä pyydetään 28.2.2019 mennessä.

Sivistyskeskus on yhdessä teknisen keskuksen kanssa alkanut selvittää vaihtoehtoja, joita tilanteen ratkaisemiseksi olisi tehtävissä. Yhtenä vaihtoehtona on, että kaikki Kautialan koulun oppilaat siirtyisivät Huutijärven kouluun syyslukukauden 2019 alusta alkaen, jolloin opetus Kautialan koulussa päättyisi lukuvuoden 2018-2019 lopussa.

Päätös Kautialan alueen oppilaiden opetuksen järjestämisestä on tarkoitus tehdä 11.4.2019 valtuuston kokouksessa. Sekä oppilaille että huoltajille järjestetään kuulemistilaisuus helmikuun aikana. Vanhempainyhdistykseltä ja kyläyhdistykseltä pyydetään lausuntoa esitellyistä vaihtoehdoista.

Tavoitteena on saada oppilaille terveellinen oppimisympäristö, joka vastaa nykyajan pedagogiikan tarpeisiin.