Kaupunginhallitus asetti euromääräiset säästötavoitteet talouden tasapainottamiseksi


Kangasalan keskusta. Kuva: Kangasalan kaupunki.

Kangasalan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 15.1. kaupungin talous- ja tuottavuusohjelmaa ja antoi sille kehyksen vuosille 2024–2026. Kehyksessä määritellään euromääräinen säästötarve ja käyttötalouden tasapainotustavoitteet palvelukeskuksittain. Lisäksi suunnitellaan muita kertaluonteisia ja kirjanpidollisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat tulokseen.

Kangasalan kaupungin talouden näkymät heikentyivät voimakkaasti loppuvuoden 2023 aikana usean tekijän yhteisvaikutuksesta. Rahoitusasemaan heikentävästi vaikuttavat tulo- ja menopohjan muutokset aiheuttavat talous- ja tuottavuusohjelman kokonaisuuden uudelleen arviointia ja uusia toimenpiteitä talouden tervehdyttämiseksi.

Käyttötalouden tasapainotustarve vuosina 2024–2026 on yhteensä 7,5 milj. euroa. Tasapainotusohjelma 1.0, jonka eurotavoitteet ovat 2,25 milj. euroa sisältyy jo kaupungin taloussuunnitelmaan. Tasapainotusohjelma 2.0, jonka valmistelu aloitettiin loppuvuonna 2023, lisää käyttötalouden sopeutusta 5,25 milj. euroa vuosina 2024–2026. Palvelukeskuskohtaiset tavoitteet perustuvat palvelukeskusten prosenttiosuuteen toimintakatteesta. Sivistyskeskuksen osuus toimintakatteesta 58,2 %, tekninen keskus 25,6 % ja strateginen johto sisältäen konserniyhtiöiden avustukset ja tuotot 16,2 %.

– Huolimatta vaikeista talousnäkymistä suunnitelmakaudella on mahdollista saavuttaa ainakin yksittäisenä vuotena kertaluontoisilla toimenpiteillä positiivinen tilikauden tulos ja kirjanpidollista ylijäämää, jota voidaan kohdentaa investointivarauksiin. Talouden tervehdyttäminen edellyttää kuitenkin konkreettisia kaupungin käyttötalouteen kohdentuvia toimenpiteitä, toteaa talousjohtaja Petri Lätti.

Palvelukeskuskohtaiset tavoitteet

Sopeutuksen tarve on ohjelmakaudella mittava suhteutettuna kaupungin voimavaroihin. Palvelutason heikennyksiltä, joidenkin palvelujen lopettamiselta ja palveluverkon supistamiselta ei voida välttyä. Kaupunginhallitus edellyttää, että palvelukeskukset hakevat ensisijaisesti taloutta tervehdyttäviä toimenpiteitä toisin tavoin toimimisen kautta: toiminnan organisoinnin, yhteistyön kehittämisen sekä muiden mahdollisten toimenpiteiden kautta.

– Tavoite on, että talouden tasapainottamisen vaikutukset kaupungin asukkaille ja yhteisöille ovat mahdollisimman maltilliset suhteessa sopeutustarpeeseen, kaupunginjohtaja Oskari Auvinen sanoo.

Palvelukeskukset voivat toteuttaa tasapainotustavoitetta sekä menoja vähentäen että tuloja lisäten.

Palvelukeskuksille asetetut euromääräiset säästötavoitteet.

Kertaluontoiset ja kirjanpidolliset toimenpiteet

Käyttötalouteen kohdentuvien välttämättömien toimenpiteiden, jotka kattavat n. 50 % tasapainotuksen kokonaistarpeesta, lisäksi kaupungin taloutta esitetään tasapainotettavaksi erillispäätöksin kertaluontoisin ja kirjanpidollisin toimin.

Toimenpiteiden kohteina ovat mm. kiinteistöjen myynnit, kaupungin toimintojen yhtiöittäminen ja poistosuunnitelmaan kohdistuvat muutokset. Kertaluontoiset kirjanpidolliset toimet mahdollistavat muutoin alijäämäiselle suunnitelmakaudelle ylijäämäisen tilinpäätösvuoden muodostumisen, joka antaa kirjanpidollisesti emokaupungille liikkumavaraa tunnuslukujen osalta.

Talous- ja tuottavuusohjelmat kattavat vuodet 2024–2026. Valtuusto päättää tasapainotusohjelmista osana muutostalousarviota kesäkuussa.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311, oskari.auvinen@kangasala.fi
talousjohtaja Petri Lätti, p. 040 631 2324, petri.latti@kangasala.fi