Kangasalle suunnitellaan lisää luonnonsuojelualueita


Kuvassa Likolammin suojeltavaksi esitettyä rantametsää.

Kaupunginhallitus on 19.12.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt esittää Pirkanmaan ELY-keskukselle kahden uuden luonnonsuojelualueen perustamista sekä yhden jo olemassa olevan luonnonsuojelualueen laajennusta Kangasalan kaupungin omistamilla maa-alueilla. Ehdotuksien toteutuessa kaupungin omistamien luonnonsuojelualueiden pinta-ala kasvaa yhteensä noin 22 hehtaarin verran.

Ensimmäinen kokonaan uusista luonnonsuojelualueista esitetään perustettavaksi Rikun kaupunginosassa Vesijärven rannalla sijaitsevan Likolammin ympäristöön. Suojelualueella pyritään suojelemaan Likolammin Vesijärvestä erottava maisemallisesti arvokas Likolamminharju sekä Likolammin ympäröivät rantametsät. Toinen uusi luonnonsuojelualue esitetään perustettavaksi Suinulaan Amerikanniemen kärkeen sekä niemen molemmin puolin sijaitseviin Kuttusaareen sekä Majurinsaareen, jotka ovat molemmat rakentamattomina säilyneitä saaria.

– Molemmilla uusista kohteista on voimassa olevissa kaavoissa suojelualueeksi jo kaavoitettuja alueita, joita ei kuitenkaan ole saatettu virallisen suojelun piiriin.  Nyt tehdyillä esityksillä pyritään korjaamaan tämä tilanne, kertoo kaupungin ympäristösuunnittelija Katri Tolonen.

Jo olemassa olevan luonnonsuojelualueen laajentamista esitetään Majaalahdessa sijaitsevan Hietalahden luonnonsuojelualueen ympärille. Hietalahden luonnonsuojelualueen rajaus on tehty Uiheron rantatien varrelle keskittyvän jalopuukeskittymän mukaisesti. Luonnonsuojelualueen laajentamisella halutaan saattaa suojelun piiriin myös tätä jalopuukeskittymää ympäröivä muu luonnon monimuotoisuudelle arvokas metsä. Luonnonsuojelualueen laajentaminen turvaa samalla jo olemassa olevan luonnonsuojelualueen luontoarvoja. Suojelualueen laajentaminen Längelmäveden rantaan asti suojelee myös Majaalahden viimeisen rakentamattomana ja metsäisenä säilyneen rantavyöhykkeen.

Lisätietoja:

Ympäristösuunnittelija Katri Tolonen, p. 044 423 5755, katri.tolonen(at)kangasala.fi