Kangasalla selvitetään asiakkaan tapaturmaista lääkeyliannosta


Kangasalan kaupungin tietoon on 29.1.2019 tullut, että kaupungin vanhustenhuollon yksikössä on toukokuussa 2018 tapahtunut tapaturmainen lääkeyliannos. Potilas on menehtynyt viiden päivän kuluttua tapahtumasta. Kun hoitava lääkäri on saanut tiedon tapahtuneesta lääkeyliannoksesta, hän on ollut yhteydessä omaisiin, oikeuslääkäriin ja poliisin, ja kuolemansyyn selvitys on käynnistynyt.

Oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvityksessä on syntynyt perusteltu epäily, että lääkeyliannos on myötävaikuttanut potilaan menehtymiseen. Tämän vuoksi Valvira ja poliisi selvittävät tapahtunutta.

Kangasalan kaupungin vanhustenhuollon yksiköissä lääketurvallisuus varmistetaan mm. säännöllisillä lääkekoulutuksilla ja osaamisesta annetuilla näytöillä sekä lääkehoitosuunnitelmilla. Potilasturvallisuutta varmistaa lisäksi yksikön omavalvontasuunnitelma. Potilasvahingoista tehdään myös ilmoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien HaiPro-raportointijärjestelmään.  Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus on käynnistänyt sisäisen selvityksen siitä, miksi kyseisen yksikön lääketurvallisuus ei ole toteutunut ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne
p. 050 380 3340, marika.lanne(at)kangasala.fi