Kangasalan vuoden 2023 rakennushankkeeksi valittiin Lamminrahkan koulu


Kangasalan kaupungin viranomaislautakunnan työryhmä on valinnut vuoden 2023 rakennushankkeen. Valittu kohde on Lamminrahkan koulu. Valinnan perusteluna ovat onnistuneet arkkitehtoniset ja toiminnalliset ratkaisut sekä kaupunkikuvalliset ansiot.

Lamminrahkan koulu. Kuva: Kangasalan kaupunki.

Vuoden rakennushanke: Lamminrahkan koulu
Rakennuttaja: Kangasalan kaupunki
Suunnittelija: Verstas Arkkitehdit, Teemu Aarnio, arkkitehti ja Mika Lundberg, arkkitehti
Vastaava työnjohtaja: Timo Passi, rakennusmestari

Vuoden rakennushankkeeksi valittu Lamminrahkan koulu sijaitsee Lamminrahkan keskustassa, kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla. Innovatiivisen ja korkealaatuisen suunnitteluratkaisun löytämiseksi järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu vuonna 2019. Kilpailun voitti Verstas Arkkitehdit ehdotuksellaan ”Kerkkä”.

Koulurakennuksesta on onnistuttu luomaan kokonaisuus, joka kehittää Kyläpuunaukiota virikkeellisenä kaupunkiympäristönä ja korostaa sen asemaa uuden kaupunginosan keskeisenä julkisena tilana. Liittymä kaupunkirakenteeseen kykenee olemaan samalla monumentaalinen, että helposti lähestyttävä. Jylhästi nouseva umpinainen tiilimassa tuo aukiolle näyttävyyttä ja lasisena avautuva aula kutsuvuutta.

Loivasti vinojen kattojen ja seinien muodostama massoittelu on varmaotteista ja luontevaa. Raskaiden, korotettujen tiilimassojen ja ensimmäisen kerroksen lasipintojen yhdistelmä on sopusuhtainen ja sopivasti dramaattinen. Vaakasuuntaisten tiilipintojen vastapainona on keveämpiä julkisivualueita, joissa puu- ja lasipinnat vuorottelevat.

Sisätiloista muodostuva oppimisympäristö on toimiva ja sopusuhtainen kokonaisuus. Tilojen väliset yhteydet ovat lyhyet ja tilallinen kokonaisratkaisu on tiivis ja toimiva. Tontinkäyttö on tehokasta jättäen paljon vapaata pihatilaa. Pihan jäsentely on luontevaa ja jaoteltu siten, että ikäryhmät kasvavat pohjoiseen päin, kuitenkin niin, että kaikkein pienimpien lasten piha jää suojaisaan taitteeseen pienten lasten yksikön massan keskelle.

Vuonna 2023 Kangasalle valmistui poikkeuksellisen paljon esimerkillisen onnistuneita rakennuksia, joten työryhmä päätti jakaa vuoden rakennushankkeen lisäksi kunniamaininnan, jonka sai OAC Kiinteistöt Oy:n teollisuus- ja varastorakennus Mäkirinteentiellä. Rakennus erottuu edukseen tavanomaisesta teollisuusrakentamisesta poikkeuksellisella panostuksella pienimittakaavaiseen julkisivuarkkitehtuuriin ja harkittuihin materiaalivalintoihin, jotka samalla tukevat yrityksen brändiä.

OAC Kiinteistöt Oy:n teollisuus- ja varastorakennus Mäkirinteentiellä. Kuvassa julkisivu etelään. Kuva: Sevendim Oy.

Lisätietoja:

Johanna Pitkänen, johtava rakennustarkastaja
p. 050 550 9088, johanna.pitkanen(at)kangasala.fi