Kangasalan vuoden 2021 rakennushankkeeksi Omakotitalo Härkönen-Kärki


Kangasalan kaupungin viranomaislautakunnan työryhmä on valinnut vuoden 2021 rakennushankkeen. Valittu kohde on Omakotitalo Härkönen-Kärki Kangasalan keskustassa. Vuoden rakennushankkeeksi valittiin arkkitehtonisesti laadukas, veistoksellinen kohde, jossa on pystytty hyödyntämään rakennuspaikan ominaisuuksia ja sopeuttamaan rakentaminen ympäristöönsä.

Vuoden rakennushanke:  Omakotitalo Härkönen-Kärki
Rakennuttaja: Susanna Härkönen ja Timur Kärki
Suunnittelija: Maija Tolmunen, arkkitehti
Vastaava työnjohtaja: Mika Koivu, rakennusinsinööri

Vuoden 2021 rakennushankkeeksi valittu Omakotitalo Härkönen-Kärki. Kuva: Else Luotinen.

Vuoden rakennushankkeeksi valittu omakotitalo Härkönen-Kärki sijaitsee Kangasalan keskustassa.  Uudisrakennukset on sovitettu tontille puita säästäen ja olevaa maanpintaa kunnioittaen. Asuinpientalon ja talousrakennusten väliin muodostuu rajattuja ulkotiloja, jotka vaihettuvat rakennuksen sisätiloiksi terassien kautta. Pihalle muodostuvat tilat muuntuvat yksityisemmiksi kadulta tontin takaosaan siirryttäessä. Tontin jäsentely on hallittua, tehokasta ja ympäristön mittakaavaan soveltuvaa. Asuinrakennus hyödyntää kahden järven väliselle kannakselle sijoittuvan tontin näkymiä lasitetuin terassein ja suurin ikkunoin, luoden samalla mahdollisuuksia näkymien avautumiselle sisätilojen läpi toiseen ulkotilaan.

Rakennusten puhdaslinjainen ja veistoksellinen, mutta mittakaavaltaan pientalorakentamiseen soveltuva arkkitehtuuri antaa tilaa ympäristössä säilytetyn kasvillisuuden ja paikan kauneudelle onnistuen jopa korostamaan näitä. Rakennusten arkkitehtuuri ilmentää aikaansa puhdaslinjaisella ja veistoksellisella estetiikalla onnistuen samalla tavoittamaan ihmisen mittakaavan ja hyödyntämään paikan ominaisuuksia täysimääräisesti. Rakennushanketta työstettiin yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa huomioiden myös ympäristön tontille asettamat reunaehdot. Asuinrakennus täyttää energiatehokkuusluokan A vaatimukset, pääasiallinen lämmitysjärjestelmä on maalämpö ja talousrakennuksessa on aurinkoenergia-bitumikermi (aurinkopaneeli).

Lisätietoja

Anna-Leena Toivonen, kaupunginarkkitehti
P. 044 431 4177,  anna-leena.toivonen@kangasala.fi

VuodenRakennushanke2021_planssi