Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelman laatiminen on käynnistynyt


 Kangasalan kaupunki on käynnistänyt viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelman laatimisen yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa. Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelma on toimintasuunnitelma, joka ohjaa viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoa ja rakentamista sekä viherpalvelujen tuottamista vuosina 2023–2032. Laadittavan ohjelman avulla on tarkoitus edelleen parantaa viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen laatua sekä varmistaa palvelujen sopiva mitoitus kaupungin eri alueilla. Edellinen Kangasalan viheralueiden toteutusohjelma valmistui vuonna 2013.

 

Ohjelman laatiminen käynnistyy viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen nykytilan inventoinnilla, tulevaisuuden tavoitteiden asettamisella sekä kehittämistarpeiden kartoittamisella. Myös kaupunkilaiset kutsutaan mukaan ohjelman laatimiseen. Kesäkuussa 2022 tullaan järjestämään asukkaille ja sidosryhmille vuorovaikutustilaisuus, jonka jälkeen kaupungin verkkosivuilla avataan sähköinen asukaskysely.

 

”Vuorovaikutuksen avulla saamme kartoitettua arvokasta tietoa asukkaiden ja sidosryhmien näkemyksistä ja toiveista, viheralueiden ja ulkoliikuntapaikkojen tarpeista ja esitettävistä kehittämistoimenpiteistä.” kertoo elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala. Vuorovaikutustilaisuuden ajankohdasta ja asukaskyselyn avautumisesta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin keväällä.

 

Ohjelmaluonnos asetetaan nähtäville kokonaisuudessaan syksyllä 2022, jolloin siihen on vielä mahdollisuus jättää palautetta. Tavoitteena on, että Kangasalan viheralue- ja ulkoliikuntapaikkaohjelma 2023–2032 valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

 

Lisätietoja

Jari Järvinen, kaupunginpuutarhuri

jari.jarvinen@kangasala.fi

+358 50 550 9079

 

Milla Santalehto, suunnittelija (ulkoalueet)

milla.santalehto@kangasala.fi

+358 44 481 3009