Kangasalan tilinpäätös 1,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen


Voimakkaasti kasvavan kaupungin kehittämiseen ja rakentamiseen panostava Kangasala ylsi jälleen kerran positiiviseen tulokseen.

Kangasalan kaupungin talous on tasapainossa ja taseeseen kertynyt ylijäämä vahva, mikä antaa turvaa tuleville voimakkaan investointipainotteisille vuosille.

– Alkuperäisen talousarvion 2,7 miljoonan euron alijäämäinen tilikausi vaihtui 1,6 miljoonan euron ylijäämäiseksi tilikaudeksi vuoden kuluessa tehtyjen talousarviomuutosten ja ylitysoikeuksien jälkeen, joten voimme olla tyytyväisiä kuluneeseen vuoteen kokonaisuutena arvioiden, toteaa kaupunginjohtaja Oskari Auvinen

Auvisen mukaan kaupunki saavutti valtuuston talousarviossaan sille asettamat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022 kokonaisuutena arvioituna hyvin. Myös kaupungin yhtiöt onnistuivat tavoitteissaan hyvin. Taloudellisten tavoitteiden osalta kaupungin tilinpäätös on miltei viisi miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota positiivisempi, vuoden kuluessa tehtyjen muutostalousarvioiden ja ylitysoikeuksien jälkeenkin.  

Vuoden 2022 tilinpäätös on erityinen koko kaupungin historiassa, sillä vuodenvaihteessa Pirkanmaan hyvinvointialueelle siirtyneet sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tilinpäätöksessä mukana viimeistä kertaa. Tästä tilikaudesta eteenpäin Kangasalan kaupunki on ennen kaikkea elinvoiman ja sivistyksen kaupunki, jonka talousarvio ja tilinpäätöskin on jatkossa erilainen. Kangasalan kaupunki kehitti aktiivisesti sosiaali- ja terveyspalveluja järjestämisvastuun siirtymishetkeen saakka. Esimerkiksi SoTender-sijaisrekrytointi toi Kangasalle valtakunnallista medianäkyvyyttä ja Kuntatyönantajien kehittämispalkinnon.

Työllisyyspalveluissa aloitettiin aktiivinen, kohdennettu yritysyhteistyö kunnassa toimivien pk-yritysten kanssa. Henkilöstötyössä vuoden 2022 painopisteenä oli hyvinvointialueuudistus, henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen sekä sairauspoissaolojen vähentäminen. Työkykyjohtamista korostettiin edelleen sairauspoissaolojen vähentämiseksi työkykyprosesseja tehostaen.

Opetuspalveluiden kehittämisen painopistealueita olivat mm. oppilashuollon kehittäminen ja osallisuuden lisääminen, pedagogisena tavoitteena oli tarjota monipuoliset oppimisympäristöt jokaiselle oppilaalle jokaisessa oppiaineessa ja koulujen yhteisaikuisuuden kehittäminen. Kulttuuripalveluiden painopistealueina olivat kulttuuriperinnön vahvistaminen, tapahtumatuotannon kehittäminen ja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden parantaminen.

Teknisessä keskuksessa keskustan pitkäjänteistä kehittämistyötä jatkettiin tuloksellisesti. Timanttikorttelin suunnittelu eteni rakennuslupavaiheeseen ja Kirkkojärventien perusparannus ja Myllystenpohjantien korjaustyöt valmistuivat. Lamminrahkan infran ja koulukeskuksen rakennustyömaat etenivät aikataulussa. Saarenmaan osayleiskaava valmistui ja hyväksyttiin valtuustossa. Kaupungin työpaikkaomavaraisuuden kasvattamista tuettiin kaavoittamalla lisää yritystontteja.

Valtuuston marraskuussa 2021 hyväksymä vuoden 2022 talousarvio oli -2,7 milj. euroa alijäämäinen. Valtuuston hyväksymän tuloslaskelman tulos oli siinä vaiheessa -3,3 milj. euroa negatiivinen. Lopputulos oli kuitenkin jälleen kerran myönteinen, sillä tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos on -611 348,50 euroa ja tilikauden ylijäämä on 1 615 344,52 euroa.

Koko konsernin tuloslaskelma ennen tilinpäätössiirtoja osoittaa tilikauden tulokseksi 45 861,12 euroa ja konsernin tilikauden alijäämä on -765 458,56 euroa. Kaupungin ja konsernin välinen ero tilikauden yli-/alijäämässä johtuu siitä, että kaupungin investointivarausten vähennyksiä ei huomioida konsernin tuloslaskelmassa.

Toimintatuottoja kertyi yhteensä 50,2 milj. euroa eli 4,2 milj. euroa ja 9 prosenttia muutostalousarviossa arvioitua enemmän. Tulorahoitus kasvoi edellisestä vuodesta 4,7 prosentilla ja 11,4 milj. eurolla edelliseen vuoteen nähden. Valtionosuuksien lisäys edellisvuoteen oli 4,6 milj. euroa ja verotulojen kasvu 9,9 milj. euroa.

Talousjohtaja Petri Lätin mukaan viimeinen vanhan kuntarakenteen mukainen toimintavuosi 2022 oli talouden näkökulmasta Kangasalan kaupungilta onnistuminen, kun otetaan huomioon toimintaympäristön haasteet.

– Toimintamenojen kasvun vastapainona myös verotulot kasvoivat ennakoitua voimakkaammin. Tilikauden tulos oli negatiivinen, mutta tilinpäätöserien jälkeen tilikausi muodostui ylijäämäiseksi. Myös kaupungin kehityksen kannalta keskeiset investoinnit toteutuivat hyvin. Talous tulee tiukentumaan tulevina vuosina ja voimavaroja tulee kohdistaa harkiten, mutta Kangasalan kaupungilla on edellytykset muutoksen toteuttamiseen, Lätti summaa.

– Kangasalla on vahva ja myönteinen kehitysvire päällä. Sitä ylläpidämme ja jatkamme kasvavan kaupunkimme monimuotoista kehittämistä hyvässä yhteistyössä myös tulevina vuosina, Oskari Auvinen sanoo.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311, oskari.auvinen@kangasala.fi

talousjohtaja Petri Lätti, p. 040 631 2324, petri.latti@kangasala.fi

 

Tiivistelmä Kangasalan kaupungin tilinpäätöksestä 2022

 • Veroprosentti 21 %
 • Tuloslaskelma, tulos -611 348,50 €
 • Ylijäämä 1 615 344,52 milj. €
 • Investoinnit (brutto) – 42 065 milj. €
 • Toimintakulut -238 970 milj. €
 • Toimintakate -188,8 milj. €
 • Vuosikate 14,1 milj. €
 • Lainamäärä 86 459 milj. € eli 2623 €/asukas
 • Kaupungin lainakanta (1000 €) 86 459 €
 • Kaupungin lainat /asukas 2 623 €
 • Konsernin lainakanta (1000 €) 163 102 €
 • Konsernin lainat / asukas 4 948 €
 • Omavaraisuusaste 52,2 %
 • Tase 301,6 milj. €
 • Asukasmäärä (31.12.2022) 32 965* henkeä

*ennakkotieto, tilastokeskus