Kangasalan Kisarannassa tanssitaan myös ensi kesänä


Kisarannan alueen kehittämistä jatketaan asemakaavoituksen ja tulevan toimijahaun kautta.

Ilmakuva Kisarannan alueesta
Kisarannan alue. Kuva: Business Kangasalan arkisto.

Tanssit jatkuvat

Suositut tanssit Kisarannan tanssilavalla jatkuvat vuoden 2024 kesäkaudella. KeihäsViihde jatkaa tanssilavatapahtumien järjestämistä edellisten vuosien tapaan. Koronavuosien jälkeen tanssiharrastus on voimissaan Kangasalla.

Asemakaavoitus vireillä

Kisarannan asemakaavoitusprosessi suositun Mobilian alueen vieressä jatkuu. Kisarannan alueella on voimassa 1983 valmistunut Vehoniemen harjualueen osayleiskaava, joka sallii Kisarantaan ja sen tuntumaan hotelli-, ravitsemus- ja virkistyspalveluihin liittyviä rakennuksia, rakenteita ja laitteita. Vireillä olevassa Kisarannan asemakaavassa on tarkoitus mahdollistaa alueen uudisrakentaminen, palvelutarjonnan monipuolistuminen sekä matkailutoiminnan kehittyminen. Asemakaavoituksen yhteydessä alueelle tehtiin viitasammakkokartoitus, jossa Kisarannan edustalta Längelmäveden rannasta tehtiin viitasammakkohavaintoja. Laji on Suomessa elinvoimainen, mutta viitasammakko on EU:n luontodirektiivin IV-liitteen laji sekä koko maassa rauhoitettu eläinlaji (LSA 1997/160, liite 2a 2021/521). Kaavoituksen keinoin selvitetään alueen rakentamismahdollisuudet vaarantamatta sammakoiden elinolosuhteita.

Toimijahaku tulossa

Kisarannan alueen toimijahakua valmistellaan ja haku on tulossa alkuvuonna 2024.

Kisarannan ainutlaatuiselle alueelle tullaan etsimään toimijaa ja konseptia ympärivuotiselle toiminnalle. Alueen ja elämyksellisen toiminnan tulisi palvella sekä kaupungin asukkaita että matkailijoita.

Lisätietoja: 

Sirkku Malviala, elinympäristöjohtaja, Kangasalan kaupunki p. 044 4309 421