Kangasalan kaupunki ottaa käyttöön 3D-kaupunkimallin


Ilmakuvamallinnus Kangasalan keskustasta. Etualalla näkyy pysäköintitalo Kuohunparkki, uimahalli ja hotelli sekä luonnos tulevasta Timanttikorttelista. Rakennusten lomassa on puustoa ja taustalla järvi.

Kuvassa näkyy 3D-kaupunkimalli, johon on upotettu Kangasalan keskustaan torin ja uimahallin väliin rakennettavan Timanttikorttelin suunnitelma.

Kangasalan kaupunki aloittaa koko Kangasalan alueen kattavan 3D-kaupunkimallin tuotantokäytön.

– Kangasala on Tampereen seudulla ensimmäisiä kuntia, jotka hyödyntävät 3D-kaupunkimallia näin laajasti ja monipuolisesti, toteaa maanmittausinsinööri Simo Veijalainen.

3D-kaupunkimalli on mahdollisimman tarkka digitaalinen kaksonen todellisesta kaupungin ympäristöstä. Kaupunkimalli on kokonaisuudessaan tarkasti koordinaatistossa, mikä mahdollistaa sen hyödyntämisen kaikkien paikkatietojen kanssa. Kaupunkimalliin tuodaan elävyyttä liittämällä kohteiden pintoihin valokuvatekstuureita ja ilmakuvia. 3D-kaupunkimallin kaltaisilla virtuaaliympäristöillä mahdollistetaan kaikkeen suunnitteluun mahdollisimman oikeantyyppinen lähtötieto.

Parhaimmillaan kaupunkimallia voidaan kehittää siten, että tulevaisuudessa se yhdistää kaupungin tuottamat tiedot ja palvelut yhdeksi havainnolliseksi kaupunkitietomalliksi. Tämä puolestaan mahdollistaa paremman vuoropuhelun kaupunkilaisten, päättäjien ja suunnittelijoiden kesken. Kangasalan kaupungin 3D-kaupunkimallia ylläpidetään ESRI:n ArcGIS-ohjelmistoilla.

– Kaupunkimallia on tarkoitus hyödyntää aluksi visuaalisena taustakarttana esimerkiksi kaavojen havainnekuvissa, tonttimarkkinoinnissa ja erilaisten muiden suunnitelmien esittelymateriaaleissa, kertoo Veijalainen.

Jatkossa sen käyttöä kehitetään geometriaan perustuvien analyysien tekemiseen. Tällaisia analyysejä voisi olla esimerkiksi uusien rakennuksien tuottamien varjoalueiden selvittäminen ennen rakentamista tai hulevesien luontaisen liikehdinnän selvittäminen. Kaupunkimallin aineistoja luovutetaan pyydettäessä myös muuhun suunnitteluun.

Kaupunkimallia ylläpidetään ensisijaisesti kesäaikaan ja sen ylläpidossa hyödynnetään Maanmittauslaitoksen laajojen aineistojen lisäksi kauko-ohjattavaa nelikopteria eli droonia ja maastomittauksia. Siihen on tällä hetkellä mallinnettu maanpinta, rakennukset ja puusto. Kaupunkimalli on koostettu useammasta aineistosta, minkä vuoksi se ei ole vielä täysin tasalaatuinen koko Kangasalan alueelta. Laatua parannetaan ylläpidon yhteydessä ja sitä mukaa kun parempia lähtöaineistoja on saatavilla.

3D-kaupunkimallin verkkoselainversio on kaikkien käytettävissä Kangasalan kaupungin palvelukartan yhteydessä:
Kaupunkimalli | Palvelukartta (arcgis.com)

ja versio, jossa on hieman laajemmat työkalut ja ominaisuudet, löytyy kaupungin muista kartta-aineistoista:

Kangasalan 3D kaupunkimalli (arcgis.com)

Lisätiedot:

Simo Veijalainen, maanmittausinsinööri
Kangasalan kaupunki, paikkatieto
p. 044 481 3030, simo.veijalainen@kangasala.fi