Kangasalan kaupunki kerää ehdotuksia maaseutualueidensa kehittämiseksi


 

Kangasalan kaupunki kerää kuntalaisten ehdotuksia Kangasalan maaseutualueiden elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Osin paikkatietopohjainen kysely toteutetaan aikavälillä 21.10. – 10.11.2019.

Kyselyn tavoitteena on tuottaa aineistoa valmisteilla olevaan Kangasalan maaseutuohjelmaan, jonka valmistelu on käynnistynyt syksyllä 2019. Nyt toteutettavan kyselyn tuloksia on mahdollista hyödyntää myös muussa maaseutualueiden suunnittelussa ja lähivuosien kehittämishankkeissa.

Kangasalan kaupunkistrategiassa 2025 on asetettu tavoitteeksi kehittää yhtäaikaisesti sekä kaupunkia että maaseutua – maaseudun mahdollisuudet tunnistaen.

Maaseutuohjelman valmistelun tavoitteena onkin osaltaan edistää kaupungin strategian tavoitteita. Maaseutuohjelman avulla kerätään tietoa maaseutualueista, kootaan näkemyksiä maaseutualueiden kehittämisestä sekä listataan keskeisiä toimenpiteitä maaseutualueiden elinvoimaisuuden kehittämiseksi.

Maaseutuohjelman kyselyn kysymykset koskevat muun muassa maaseutualueiden arjen sujuvuutta, yrittäjyyden ja työssäkäynnin edellytyksiä, virkistysmahdollisuuksia sekä osallisuutta.

Kangasalan maaseutuohjelman kysely löytyy osoitteesta:
https://app.maptionnaire.com/fi/7121/

Kaupungin verkkosivuilta linkki kyselyyn löytyy Osallistu ja vaikuta -sivustolta.

Lisätiedot:
Kehitysjohtaja Patrik Marjamaa, p. 044 430 9657

Kaupunginarkkitehti Mari Seppä. p.044 431 4177