Kangasalan kaupunki hakee toimijoita järjestämään perusopetuksen 1.-2. luokkalaisten iltapäivätoimintaa


Lasten askartelemia värikkäitä lyhtyjä punaisella alustalla

Kaupunki hakee toimijoita perusopetuksen1.-2. luokkalaisten iltapäivätoiminnan järjestämiseen Suoraman, Vatialan ja Kirkkoharjun kouluille 1.8.2022 alkaen.

Iltapäivätoiminnan järjestäjinä voivat olla urheiluseurat, kulttuuritoimijat, järjestöt ja muut lasten harrastustoimintaa järjestävät yhteisöt, joilla on osaamista lasten kanssa toimimisesta. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle. Toiminnan keskeisenä tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea myös perhettä ja koulua niiden kasvatustehtävässä.

Iltapäivätoiminta kootaan seuraavista sisällöllisistä kokonaisuuksista:
• eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus
• leikki ja vuorovaikutus
• liikunta ja ulkoilu
• ruokailu ja lepo
• kulttuuri ja perinteet
• käden taidot ja askartelu
• kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu
• mediataidot
• arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa
• erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiiri

(Lisätietoa: Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011).

Iltapäivätoiminnan tulee tapahtua koulun tiloissa tai koulua lähellä olevissa tiloissa ja sitä on järjestettävä perusopetuslain lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan 8 a luvun (628/1998, 1136/2003, 127/2016), ohjaajien kelpoisuusvaatimuksista säädetyn asetuksen (115/2004) ja Opetushallituksen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita koskevan määräyksen 19.1.2011 mukaisesti. Iltapäivätoimintaa järjestävän toimijan tulee selvittää lasten kanssa työskentelevien rikosrekisteritausta (laki 1138/2003) ja noudattaa Kangasalan kaupungin sivistyslautakunnan hyväksymää iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa.

Kaupunki avustaa toiminnan järjestämistä. Toiminnan järjestämisestä kiinnostuneille järjestetään yhteinen tilaisuus, jossa käydään läpi sopimusehtoja.

Kiinnostuneet toimijat voivat ilmoittautua 23.11.2021 mennessä täällä:
https://forms.office.com/r/ycP6PiPKhB

Ilmoittautuminen on alustava, eikä sido seuraa/yhdistystä vielä mihinkään. Ilmoittautuneille lähetetään Teams-kutsu 26.11. klo 9 pidettävään yhteiseen tilaisuuteen.

Lisätiedot

Iltapäivätoiminnan koordinaattori Marjaana Rosenqvist, marjaana.rosenqvist(at)kangasala.fi, puh. 050 550 9746
Opetuskoordinaattori Marja Mattila,
marja.mattila(at)kangasala.fi, puh. 050 315 2853