Kangasalan kaupunginvaltuusto päätti valittavista raitiotien linjauksista Lamminrahkassa ja Saarenmaalla


Kangasala, Pirkkala, Tampere ja Ylöjärvi ovat laatineet yleissuunnitelmaa raitiotien laajentamiseksi neljälle ratasuunnalle. Työn tavoitteena on määrittää yleis- ja asemakaavoitusta, liikennejärjestelmän suunnittelua ja kunnallistekniikan sijoittamissuunnittelua varten varaukset, jotka mahdollistavat raitiotiejärjestelmän laajentamisen tulevaisuudessa neljällä kuntarajan ylittävällä ratahaaralla.

Kangasalan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 9.11.2020 valita Saarenmaan ratahaaralla ratalinjavarauksiksi kummatkin lopputarkastelussa olleet raitiotien sijaintivaihtoehdot eli vaihtoehdot Kauhakorvenkatu ja Kehätie. Näin siksi, että yleissuunnitelman päätösesityksen mukaan Tampereen puolella kyseisen ratahaaran radan sijaintia ei ole mahdollista ratkaista vielä, mikä johtuu maankäytön suunnittelun keskeneräisyydestä ja ratahaaran mahdollisen toteuttamisen kaukaisesta toteuttamisajankohdasta. Lamminrahkan ratahaaralla Kangasalan puolella valtuusto päätti valita ratalinjauksen, joka oli suunnittelussa ainoana tutkittavana reittinä mukana.

Yleissuunnitelman luonnosaineisto oli laajalla lausuntokierroksella 27.4.- 17.5.2020. Kuntalaisilta kysyttiin palautetta samanaikaisesti 27.4.-10.5.2020 avoinna olleilla nettikyselyillä. Linjausvaihtoehtojen jatkosuunnittelun, selvitysten, vuorovaikutuksen, vaihtoehtovertailujen sekä luonnosvaiheen lausuntokierroksen ja kuntalaiskyselyn perusteella valmisteltiin yleissuunnitelmaan päätösesitys ratavarauksista.

Valtuuston tekemä päätös ratalinjavarauksista otetaan huomioon Saarenmaan osayleiskaavassa, tulevissa asemakaavoissa, katusuunnitelmissa ja kunnallistekniikan sijoittamisen suunnitelmissa. Lamminrahkan lainvoimaisessa asemakaavassa raitiotien ratavaraus on jo huomioitu. Yleissuunnitelma ei tähtää raitiotien rakentamiseen Kangasalla lähiaikoina.

Karttakuva Tampereen raitiotien seudullisesta yleissuunnitelmasta

Lisätietoja

elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala
p. 044 430 9421, sirkku.malviala(at)kangasala.fi

Seuturatikka.fi