Kangasalan kaupunginhallitus päätti raitiotien jatkosuunnitteluun valittavista linjausvaihtoehdoista


Kangasala, Pirkkala, Tampere ja Ylöjärvi ovat laatimassa yleissuunnitelmaa raitiotien laajentamiseksi neljälle ratasuunnalle. Tulevaisuudessa kuntarajat ylittävät laajentamisen suunnat ovat Kangasalan Lamminrahka ja Saarenmaa sekä Pirkkala ja Ylöjärvi.

Kangasalan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.11.2019 osaltaan raitiotien suunnittelun kohteena olevien vaihtoehtojen karsimisesta jatkosuunnitteluun. Saarenmaan ratahaaralla jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehdot Kauhakorvenkatu ja Kehätie. Perusteena valinnoille ovat mm. reittien suoruus ja luonnonympäristön säilyminen parhaiten. Lamminrahkan ratahaaralla on suunnittelussa Kangasalan puolella vain yksi reitti, joka on jo huomioitu Lamminrahkan asemakaavoituksessa. Tampereen kaupunginhallitus on valinnut Tampereen puolella Lamminrahkan ratahaaralla jatkosuunnitteluun raitiotien linjausvaihtoehdot Piettasenkatu ja Mäentakusenkatu jatkettuna idässä Käpylehmänpuiston reittiä.

Työn tavoitteena on määrittää yleis- ja asemakaavoitusta, liikennejärjestelmän suunnittelua ja kunnallistekniikan sijoittamissuunnittelua varten varaukset, jotka mahdollistavat raitiotiejärjestelmän laajentamisen tulevaisuudessa. Yleissuunnitelma ei tähtää raitiotieratojen välittömään rakentamiseen.

Jatkoon valittujen ratalinjausten vaikutusarvioinneissa tullaan tarkemmin tarkastelemaan linjausvaihtoehtojen maankäyttöpotentiaalia, linjausten matkustajakysyntää ja matka-aikoja, kulkutapajakaumia, pysäkkien saavutettavuutta ja esteettömyyttä, toteutettavuutta ja riskejä. Lisäksi tullaan laatimaan ratalinjausten varausvaihtoehdoista alustavat kustannusarviot, jotka sisältävät  rakentamis-, ylläpito- ja liikennöintikustannukset.

Kevään 2020 aikana yleissuunnitelmasta järjestetään yleisötilaisuuksia, karttapalautekysely kuntalaisille sekä työpajat ja lausuntokierros keskeisille sidosryhmille.

Syksyllä 2020 neljän yleissuunnitelman tilaajakunnan valtuustojen on määrä tehdä päätökset valittavasta, yhdestä varaukseksi otettavasta ratalinjauksesta kutakin ratahaaraa kohden.

Lisätietoja
elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala
p. 044 430 9421, sirkku.malviala@kangasala.fi

Tampereen kaupungin tiedote seuturatikan linjauspäätöksistä 11.11.2019

Seuturatikka.fi