Kangasalan kaupungin palveluissa on varauduttu mahdollisiin sähkökatkoihin


Tänä talvena sähkön tuotanto ja tuonti eivät välttämättä riitä kattamaan kulutusta ja suomalaisia kehotetaankin varautumaan sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin.

Varautumisvelvoitteen mukaisesti kuntien on varmistettava tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös häiriötilanteissa. Kangasalan kaupunki on kartoittanut mahdollisten sähkökatkojen aiheuttamia häiriöitä ja varautunut niiden vaikutuksiin omassa toiminnassaan.

Lyhyiden sähkökatkojen aikana kaupungin palveluissa pyritään pääosin jatkamaan normaalia toimintaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden.

Kangasalan kaupunki osallistuu myös valtionhallinnon yhteiseen Astetta alemmas -energiansäätökampanjaan ja kannustaa kaikkia työntekijöitään osallistumaan talkoisiin itselle sopivin keinoin.

Kaupunki neuvoo myös asukkaitaan varautumaan sekä sähkökatkoihin että erilaisiin häiriötilanteisiin yleisesti. Yksi tärkeimmistä keinoista on hankkia etukäteen tietoa, tutustua omaan kotiin erilaisten häiriöiden kannalta sekä varata kotiin kotivara.

Kangasalan kaupungin kokoama ohjeistus sähkökatkoihin ja muihin häiriötilanteisiin varautumisesta löytyy kaupungin verkkosivuilta: Varautumisen yleistä ohjeistusta.