Kangasalan kaupungin keskustassa on käynnissä useita rakennushankkeita


Kangasala kehittää kaupunkistrategiansa mukaisesti houkuttelevaa ja elävää keskustaa. Uudistaminen konkretisoituu parhaillaan useina rakennushankkeina, joita on käynnissä eri vaiheissa. Hankkeet ovat jatkoa pitkäjänteiselle keskustan kehittämiselle, johon lukeutuvat muun muassa jo valmistuneet hotelli, pysäköintitalo, uimahallinlaajennus sekä linja-autoaseman alue.

Kangasalan keskustaan valmistuu pohjaltaan timantinmuotoinen, useista rakennuksista koostuva Timanttikortteli. Luonnoskuva: maantaso kaakko, Arkkitehdit LSV.

Keskustan uudistamisella on tavoitteena lisätä keskustan elinvoimaa, elävyyttä ja viihtyisyyttä sekä kehittää keskustaa monipuolisten toimintojen, tapahtumien ja palveluiden keskuksena. Asuinrakentamisella tavoitellaan keskustan asukasluvun kasvua ja perheasunnoilla erityisesti lapsiperheiden määrän lisäystä.

– Kun rakennetaan tiiviissä kaupunkirakenteessa, rakentamisesta aiheutuu valitettavasti myös häiriöitä eri tahoille, kuten kaupunkilaisille ja yrittäjille. Tällaisia ovat mm. melu- ja pölyhaitat sekä toistuvasti muuttuvat liikennejärjestelyt. Kärsivällisyys kuitenkin palkitaan entistä ehomman ja elävämmän keskustan muodossa, kertoo elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala.

Kangasalan keskustan rakennushankkeiden sijaintikartta.

Kirkkojärventien perusparantaminen

Hankkeista Kirkkojärventien perusparantaminen on jo loppusuoralla ja työt valmistuvat marras-joulukuun vaihteessa. Urakan yhteydessä parannetaan keskustan hulevesiverkoston runkolinjoja ja vesihuoltoa myös Myllystenpohjantien osalta. Työ tiiviissä kaupunkirakenteessa on aiheuttanut poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä Myllystenpohjantiellä ja Kirkkojärventiellä. Pysäköintitaloon ja muihin Kirkkojärventien alueen kiinteistöihin liikenne on ohjattu väliaikaisesti Tampereentien kautta tilapäisen ajoneuvoliittymän kautta. Hankkeen urakoitsija on Maanrakennus Ahti Virtanen Oy.

Tampereentien alikulun rakentaminen

Tampereentien alikulun rakentamisen urakka uimahallin ja Keskon kaupparakennuksen välillä on käynnistymässä marraskuun alkupuolella. Työt aloitetaan Tampereentien kiertotien rakentamisella ns. Ystävyydenpuiston kautta. Kiertotietä rakennetaan noin kaksi viikkoa ja se asvaltoidaan heti sen valmistuttua. Siltarakenteen paalutus alkaa helmikuussa. Käytännön työt kestävät elokuuhun 2023 asti. Uimahallin ja Timanttikorttelin välinen pysäköintialue otetaan työmaakäyttöön. Hankkeen urakoitsija on Infra Kiri Oy.

– Keskusta-alue laajenee alikulun rakentamisen myötä ja muuttuu ihan toisenlaiseksi.  Siitä tulee tosi hieno ja helposti saavutettava palveluineen, rakennuspäällikkö Merja Saarilahti toteaa.

Tampereen alikulkuväylän asemapiirustus

Tampereentien kiertotien alustava suunnitelma

Kerrostalohanke torin vieressä

Torin laidalla on käynnissä kerrostalohanke As Oy Kangasalan Torikulma. Työt tontilla ovat hyvässä vauhdissa. Elementtiasennukset alkavat noin kuukauden kuluttua, jolloin katukuvassa näkyy runsaasti elementtikuljetusrekkoja. Torninosturi on paikoillaan noin kolme kuukautta. Osa kaupungin torialueen reunasta on aidattu työmaan käyttöön. Torin puoleiselle alueelle on pystytetty torninosturi. Hanke sisältää 69 huoneistoa ja 450 m2 liiketiloja. Hanke valmistuu loppuvuonna 2023. Hankkeen urakoitsija on Pallas Rakennus Länsi-Suomi Oy.

Timanttikortteli

Myllystenpohjantien ja Tampereentien kulmaukseen uimahallin ja torin väliin rakennettavan Timanttikorttelin suunnittelu etenee. Rakennuslupaa on jo haettu. Uudisrakentaminen on tarkoitus käynnistää vuoden 2023 kesällä ja sitä edeltävien vanhojen rakennusten purkutöiden aloitusta on siirretty muutamalla kuukaudella maaliskuulle 2023. Timanttikortteli sisältää kaksikerroksisen osan päälle rakennettavat kaksi asuinkerrostaloa ja yhden virastotornin. Kortteliin tulee liiketiloja reilut 700 m2 ja 63 asuntoa. Kiinteistöön tulee pyöräpaikkoja reilut 280 kappaletta ja autopaikkoja 118 kappaletta. Pysäköintipaikat rakennetaan maanalaiseen pysäköintihalliin. Rakennushankkeen kokonaispinta-ala on lähes 16 000 m2.

Torialueen yleissuunnittelu

Torialueen yleissuunnittelu on käynnistymässä. Suunnittelukonsultti on valittu ja kuntalaisten osallistamista suunnitteluun suunnitellaan.

– Keskusta ei tule koskaan valmiiksi, vaan se muuttuu ja kehittyy ajan myötä jatkuvasti. Kangasalan keskustassa on menossa huima investointitahti. Runsaan asuinrakentamisen myötä myös asukasluku lisääntyy vuosi vuodelta, Sirkku Malviala sanoo.

Lisätiedot:

Kangasalan kaupunki
elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala, p. 044 430 421
rakennuspäällikkö Merja Saarilahti, p. 050 550 9062

Pallas Rakennus Länsi-Suomi Oy, As Oy Kangasalan Torikulma
aluejohtaja Joonas Peltonen, p. 044 519 0090

Herttuan Kiinteistöpalvelu Oy, Timanttikortteli
toimitusjohtaja Stefan Stortz, p. 0400 242 794

Tietoa keskusta-alueen kehittämisestä uudistuksen verkkosivuilla