Kangasalan kaupungille uusi ystäväkunta Pervomaiskojesta


Kangasalan kaupunki solmi ystäväkuntasuhteet venäläisen Pervomaiskojen maalaiskunnan kanssa viime viikolla. Pervomaiskoje (ent. Kivennapa) sijaitsee Karjalankannaksella Leningradin alueen Viipurin piirissä.

Kangasalla vieraillutta pervomaiskojelaisten ryhmää luotsasivat kunnan johtaja Vladimir Mihailovitsh Kurnosov ja neuvoston puheenjohtaja Sergei Ivanovitsh Tishehenkov. Kangasalan kaupungin edustajina sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa olivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Lyytinen, kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, kehitysjohtaja Jarmo Kivineva. Kivenvapaseurasta läsnä olivat Markku Henttinen ja Mika Ilonen.

Uusien ystäväkuntavieraiden ohjelmassa Kangasalla oli mm. tutustuminen Äijälä-taloon, Kangasalan lukioon ja yritysvierailu.

Kangasalan karjalaisten juuret ovat Kivennavalla. Sotien jälkeen karjalaisia sijoitettiin Kangasalle noin 2000, joista 1000 oli kivennapalaisia. Karjalaisten myötä Kangasalan väkiluku kasvoi kolmanneksella vuoteen 1950 mennessä.

Karjalaisten kotiseutumatkat entisille kotiseuduille alkoivat 1990-luvun taitteessa. Niiden myötä lisääntyi vuorovaikutus paikallisten asukkaiden kanssa. Yhteisiä juhannusjuhlia ja kihuja (pitäjäjuhlia) on järjestetty säännöllisesti 1990 luvulta lähtien vuoroin Kangasalla vuoroin Kivennavalla. Seuraavat kihut pidetään Kivennavalla 5.8.2018. Näillä tapahtumilla on merkittävä rooli karjalaisen kulttuuriperinteen vaalimisessa.

Kangasalan kaupungilla on ollut ystäväkuntatoimintaa 1970-luvulta lähtien. Toimintaa ovat kuuluneet mm. kuntien väliset vierailut ja paikallisyhdistysten välinen yhteistyö.

Kangasalan kaupungilla on viralliset, kahdenväliset ystäväkuntasuhteet Räpinan kaupunkiin Virossa ja Zülpichin kaupunkiin Saksassa. Lisäksi Kangasala kuuluu pohjoismaiseen ystäväkuntarenkaaseen, jonka muodostavat Kangasala, Ahvenanmaan maalaiskunnat, Vänersborg Ruotsista, Holmestrand Norjasta, Herning Tanskasta, Husby Saksasta (tanskankielinen vähemmistö), Eidi Färsaarilta ja Arsuk Grönlannista. Pohjoismaisen ystäväkuntarenkaan toiminta on viime vuosina ollut paikallisyhdistysten välistä.

Karjalaisten kotiseutumatkat entisille kotiseuduille alkoivat 1990-luvun taitteessa. Niiden myötä lisääntyi vuorovaikutus paikallisten asukkaiden kanssa. Yhteisiä juhannusjuhlia ja kihuja (pitäjäjuhlia) on järjestetty säännöllisesti 1990 luvulta lähtien vuoroin Kangasalla vuoroin Kivennavalla. Seuraavat kihut pidetään Kivennavalla 5.8.2018. Näillä tapahtumilla on merkittävä rooli karjalaisen kulttuuriperinteen vaalimisessa.

Tämän lisäksi Kangasalan karjalaiset käyvät talkoilla hoitamassa muistomerkkejä, siviili- ja sankarihautoja sekä kirkon ja hautausmaiden ympäristöä. Kirkonmäellä sijaitsee kangasalalaisen Kauko Ilosen suunnittelema muistomerkki Ikuisuuden portti, joka paljastettiin Kivennavan kihuissa 1993.

Kivennapaseuran mukaan Kangasalan kaupungin ja Pervomaiskojen maalaiskunnan välinen ystäväkuntasopimus edistää paikallisyhdistysten ja -asukkaiden välistä yhteistoimintaa ja turvaisi jatkuvuuden karjalaisen kulttuurin ja historian vaalimisessa.

Pervomaiskojen kunnanjohtaja Vladimir Mihailovitsh Kurnosov ja Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen allekirjoittivat ystäväkuntasopimuksen.

 

Pervomaiskojen, Kangasalan kaupungin ja Kivennapaseuran edustajat juhlistivat uutta ystäväkuntasopimusta.