Kangasalan kasvu jatkuu voimakkaana


Tuoreiden tilastolukujen (Tilastokeskuksen ennakkotieto 25.1.2024) valossa sekä Kangasalan väestön kasvu että valmistuneiden uusien asuntojen määrä on jatkanut kasvuaan ja lisääntynyt merkittävästi vuodesta 2022.

Ilmakuva Lamminrahkan koulukeskuksesta, joka otettiin käyttöön elokuussa 2023. Koulukeskuksen on suunnitellut Verstas Arkkitehdit Oy ja rakennusurakoitsijana toimi SRV. Kuva: Kangasalan kaupunki.

– Kangasalan vahvasta vetovoimasta osana Tampereen kaupunkiseutua kertoo myös tasaisesti kasvava asukasluku. Kangasalan väkiluvun kasvu, 519 henkilöä, oli viime vuonna Tampereen kehyskunnista suurinta, toteaa kehitysjohtaja Juuso Heinisuo.

Kuntatalouden tilanne on haastava, mutta Kangasala haluaa pitää kiinni kasvavan kaupungin ja viihtyisän elinympäristön kehittämisestä, mikä pitkällä tähtäimellä tukee kaupungin kilpailukykyä ja taloutta – vetovoimaisuuden ja asukasmäärän kasvu lisäävät myös verotuloja ja mahdollistavat uusia palveluita. Kangasalan houkuttelevuutta asuinpaikkana on lisätty sekä uusiin asuinalueisiin investoimalla että huolehtimalla asumisen monimuotoisuudesta. Asuntojakauman monipuolisuutta on varmistettu lisäämällä perheasumisen mahdollisuuksia kaavoituksen ja tontinluovutuksen keinoin.

Kangasalan väkiluku nousi yli 500 asukkaalla

Kangasalan kaupungin väkiluku vuoden 2023 lopulla on uusimman ennakkotiedon mukaan 33 478 henkilöä. Kasvua edellisvuoden 2022 (32 959) väkilukuun on 519 henkeä eli 1,6 %. Vuonna 2023 Kangasalla ylittyi 33 000 asukkaan raja. Huima kasvu kertoo kaupungin hyvästä veto- ja pitovoimasta. Väestö jatkoi kasvua erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä. Luonnollinen väestönlisäys Kangasalla oli -18 vuoden 2023 ennakkotiedoissa, vuonna 2022 vastaava lukema oli -12.

Taulukko 1. Väkiluvun muutokset Tampereen seudulla vuosina 2022 – 2023. Lähde: Tilastokeskus.

Kangasalla valmistui merkittävä määrä asuntoja vuonna 2023

T2H:n rakentama asuinkerrostalo Lamminrahkassa. Kuva: Kangasalan kaupunki.

Vuonna 2023 Kangasalle valmistui 528 kappaletta asuntoja, mikä on 149 asuntoa enemmän, kuin vuonna 2022.

– Suuri rakentamisen määrä kertoo rakennusliikkeiden uskosta Kangasalan kehittymiseen ja vetovoimaan, elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala iloitsee.

Kangasalla käsiteltiin rakentamiseen liittyviä lupia 423 kappaletta, joista rakennuslupien määrä oli 174. Pientalojen osuus tästä oli 50. Toimenpidelupia käsiteltiin 176 kappaletta. Vuonna 2022 rakentamisen lupia myönnettiin yhteensä 525 kappaletta.

Myönnettyjen kerrostalojen määrä oli 8 kappaletta, joissa asuntoja yhteensä 345. Myönnettyjen asuntojen (sisältää uudis- ja lisärakentamisen) lukumäärä kokonaisuudessaan oli 474 kappaletta.

Vuonna 2024 rakentamisen ja haettavien lupien määrän arvioidaan säilyvän vuoden 2023 tasolla. Rakentamisen lupien keskimääräisen käsittelyajan arvioidaan olevan alkuvuonna 8-10 viikkoa. Käsittelyaikaan pystyy vaikuttamaan parhaiten sillä, että hakemus valmistellaan huolellisesti, eikä hakemusta jätetä vireille vajain tiedoin. Rakennusvalvonta suosittelee myös ennakkoneuvottelua rakennusvalvontaviranomaisen kanssa suunnitteluvaiheessa ennen lupahakemuksen toimittamista.

Kaavio 1. Kangasalla vuosittain myönnettyjen rakennuslupien asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen kappalemäärät vuosina 2019 – 2023.

Kaavio 2. Valmistuneiden asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen lukumäärät Kangasalla vuosina 2019 – 2023.

Lisätietoja:

Johtava rakennustarkastaja, Johanna Pitkänen, p. 050 550 9088, johanna.pitkanen@kangasala.fi

Kehitysjohtaja Juuso Heinisuo, p. 044 481 3220, juuso.heinisuo@kangasala.fi