Kangasala yhteistyötahona Kaupin uudessa kehityshyvinvointikeskuksessa


Tampereen poikkeuslupahakemus vihdoin läpi

Neljäs kerta toden sanoi, kun Tampereen kaupunki haki lupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä ainutlaatuisen, yliopistollisen kehityshyvinvointikeskuksen rakentamiseksi Kaupin alueelle. Kehityshyvinvointikeskus on valmisteluvaiheen työnimi, ja asian edetessä rakentuvalle kokonaisuudelle etsitään parempi nimi. Hanke on Tampereen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja muiden yhteistyökumppaneiden yhteinen. Kangasala on ilmoittanut olevansa kiinnostunut selvittämään kuntien välisen yhteistyön mahdollisuuksia tässä hankkeessa. Erityisesti Kangasala odottaa hyvinvointikeskuksen tuovan valtakunnallisesti vahvistusta sote-alan osaamiseen, ja palvelevan koulutus-, kehitys- ja palvelukeskittymänä. Yliopisto on mukana hankkeessa uuden Tampereen korkeakouluyhteisön, Tampere 3:n kautta.

Kangasala tyytyväinen kehityshyvinvointikeskuksen rakentumiseen Pirkanmaalle

Yliopistollinen kehityshyvinvointikeskus toteuttaa osaltaan Kangasalan kaupungin kaupunkistrategian 2025 tavoitteita (uudistuva toimintakulttuuri, hyvinvoinnin tukeminen, osaava henkilöstö sekä opetuksen ja koulutuksen edelläkävijyys). Kuntien yhteistyöllä tavoitellaan uusia innovaatioita ja ratkaisuja mm. kokeilukulttuuria kehittämällä. Asiakkaan näkökulmasta pyritään peruspalvelujen vahvistamiseen ja asiakkaan palvelukokemuksen parantamiseen. Ajantasainen, uusin tutkimustieto ja osaaminen saadaan hyötykäyttöön kuntien välisellä yhteistyöllä.

Esimerkki kaupunkiseudun hyvähenkisestä yhteistyöstä

Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen on seutukuntien osalta yhteistyön ja yhdessä tekemisen kannalla. Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne odottaa, että kehityshyvinvointikeskuksen tutkimus-, kehittämis-, opetus- ja innovaatiotoiminta osaltaan lisää uudenlaisten palveluinnovaatioiden käyttöönottoa ja osaavan henkilöstön saatavuutta myös Kangasalan alueella. Sosiaali- ja terveyspalveluissa sähköinen asiointi on jo saanut jalansijaa ja odotettavissa on, että sen käyttö lähivuosina laajenee merkittävästi. Tämä muuttaa työn tekemistä ja asiakaspalvelun sisältöjä kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yhteistyö tässä hankkeessa tuo parhaat käytännöt ja uusimman tutkimustiedon myös osaksi Kangasalan sosiaali- ja terveyspalvelujen osaamista.

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne, p. 050 380 3340 ja marika.lanne(at)kangasala.fi