Kangasala varautuu kesään myös ulkomaisilla hoiva-avustajilla


Sosiaali- ja terveysalan työntekijätilanne on muuttunut koko ajan haastavammaksi, ja kesästä 2022 ennakoidaan sijaisten saatavuuden osalta tähän mennessä haasteellisinta. Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksessa on marraskuussa ryhdytty arvioimaan tulevan kesän sijaistarvetta ja ryhdytty toimenpiteisiin palvelujen saannin turvaamiseksi. Yhtenä keinona Kangasalla pilotoidaan ulkomaisten hoiva-avustajien rekrytointia. Pilottiin rekrytoidaan kahdeksan filippiiniläistä hoiva-avustajaa.

 

Yhteistyökumppanina toimii Healthcare Staffing Solutions Oy. Yritys huolehtii työvoiman tuomisesta Suomeen ja siihen liittyvistä maahantulo- ja muista muodollisuuksista ja vastaa tuotavien henkilöiden suomen kielen koulutuksesta lähtömaassa. Jokainen työntekijä on suorittanut eurooppalaisen viitekehyksen A2 kielitaitovaatimuksen suomen kielestä.

 

Suomeen tuleva henkilöstö on suorittanut lähtömaan sairaanhoitajan tutkintoa vastaavat opinnot tai toiminut hoitoalan tehtävissä vähintään kaksi vuotta. Lisäksi rekrytoitavat ovat suorittaneet hyväksytysti suomalaiseen lähihoitajan tutkintoon liittyvät kaksi hoiva-avustajille tarkoitettua tutkinnon osaa: kasvun ja osallisuuden edistäminen ja ikääntyvien osallisuuden edistäminen.

 

Kangasalan kaupunki saa käyttöönsä työntekijöiden tekemät esittelyvideot. Lisäksi kaupungin edustajat haastattelevat kunkin työntekijän videoyhteydellä, ja rekrytointi tapahtuu haastattelun perusteella. Tavoitteena on, että ulkomaiset hoiva-avustajat saapuvat Kangasalle toukokuussa 2022.

 

Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne, marika.lanne@kangasala.fi, p. 050 590 3340.