Kangasala teki vahvan tuloksen – vuoden 2023 tilinpäätös ennakoitua parempi


Kangasalan kaupungin tilikauden 2023 toteutunut tulos on 3 141 154 euroa ja tilikauden ylijäämä on 5 762 251 euroa. Alkuperäisen talousarvion ylijäämä 1,3 miljoonaa euroa kasvoi toteutuneeseen 5,8 miljoonaan euroon. Vuoden 2023 tasapainoisen talouden ansiosta taseeseen kertynyt ylijäämä on vahva, ja antaa helpotusta tuleville, haastaville vuosille.

Asuinrakennus Kangasalan keskustassa. Kuva: Tero Hakala.

Tilinpäätös laadittiin ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut olivat siirtyneet kaupungilta osaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintaa. Kangasalan kaupunki on nyt luonteeltaan elinvoiman ja sivistyksen kaupunki, mikä näkyy myös tilinpäätöksen sisällössä.

Elinvoimateema konkretisoitui vuoden 2023 luvuissa ennen kaikkea rakentamisen ja asukasmäärän kasvua kuvaavissa tilastoissa. Kangasalle valmistui 528 uutta asuntoa ja väestönkasvussa Kangasala on Pirkanmaan kärkeä, samoin sen sijoitus valtakunnallisissa kasvutilastoissa, joissa se on kahdenkymmenen nopeimman kasvajan joukossa, niin suhteellisissa kuin absoluuttisissakin luvuissa.

Valtuuston marraskuussa 2022 hyväksymä vuoden 2023 talousarvio oli 1,3 milj. euroa ylijäämäinen. Valtuuston hyväksymän tuloslaskelman tulos oli siinä vaiheessa -0,6 milj. euroa alijäämäinen. Lopputulos oli kuitenkin jälleen kerran myönteinen, sillä tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos on 3 141 154 euroa ja tilikauden ylijäämä on 5 762 251 euroa.

– Tämä positiivinen tulos on erittäin myönteinen asia tulevaisuuden kannalta, varsinkin kun ottaa huomioon keväällä 2023 alkaneen talouden tunnuslukujen jatkuvan heikkenemisen. Se toki tiedettiin, että vuosi on kuntataloudessa lukuisista eri syistä vahva, mutta talouden kokonaisnäkymän näin voimakas heikentyminen ei ollut ennakoitavissa katsottaessa tulevia vuosia eteenpäin. Vuoden 2023 vahva tulos helpottaa tulevien vuosien voimakasta painetta ja talouden tasapainottamista, siksi tästä tilinpäätöksestä on syytä olla erityisen tyytyväinen, toteaa kaupunginjohtaja Oskari Auvinen.

Koko konsernin tuloslaskelma ennen tilinpäätössiirtoja osoittaa tilikauden tulokseksi 3 785 044 euroa ja konsernin tilikauden ylijäämä on 3 616 930 euroa. Kaupungin ja konsernin välinen ero tilikauden yli-/alijäämässä johtuu siitä, että kaupungin investointivarausten vähennyksiä ei huomioida konsernin tuloslaskelmassa.

Kaupungin toimintatuottoja kertyi yhteensä 22,4 milj. Euroa. Valtionosuuksia saatiin 23,5 milj. euroa ja valtionosuudet toteutuivat muutettuun talousarvioon nähden 106 %.

– Tuloksen takana on monta onnistumista. Erityisesti hyvään tulokseen vaikuttivat toimintakulujen alittuminen, verotulojen positiivinen kehittyminen, sijoitussalkun kehitys, ennakoitua pienemmät poistot sekä valtionosuusrahoitus. Myös kirjanpidollisilla tilinpäätössiirroilla oli merkittävä vaikutus tilikauden ylijäämän muodostumiseen. Hieman jäimme kuitenkin jälkeen talousarviosta toimintatuloissa ja henkilöstökustannukset myös ylittyivät, kertoo talousjohtaja Petri Lätti.

Auvisen mukaan Kangasalla on edelleen vahva ja myönteinen kehitysvire päällä, mutta nyt edessä myös talouden tasapainottamisen kausi.

– Se edellyttää hyvää yhteistyötä vetovoimaisen kaupungin rakentamisessa ja tarvittavien toimenpiteiden oikein kohdentamisessa. Olen vakuuttunut siitä, että onnistumme yhdessä tässä haasteessa, Auvinen sanoo.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, p. 040 133 6311, oskari.auvinen(at)kangasala.fi

talousjohtaja Petri Lätti, p. 040 631 2324, petri.latti(at)kangasala.fi

Tiivistelmä Kangasalan kaupungin tilinpäätöksestä 2023

 • Veroprosentti 8,36 %
 • Tilikauden tulos 3 141 154 €
 • Ylijäämä 5 762 251 €
 • Toimintakulut -112,1 milj. €
 • Toimintakate -89,6 milj. €
 • Vuosikate 20,0 milj. €
 • Investoinnit (brutto) – 46,6 milj. €
 • Kaupungin lainakanta (1000 €) 111 600 €
 • Kaupungin lainat /asukas 3 333 €
 • Kaupungin omavaraisuusaste 50,4 %
 • Kaupungin tase (1000 €) 310 673 €
 • Konsernin lainakanta (1000 €) 158 812 €
 • Konsernin lainat / asukas 4 684 €
 • Asukasmäärä (31.12.2023) 33 478* henkeä

*ennakkotieto, tilastokeskus