Kangasala-talolle vastuullisen matkailun merkki ensimmäisenä Kangasalla


Kangasala-talolle on myönnetty Sustainable Travel Finland -merkin käyttöoikeus osoituksena arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Kangasala-talo on ensimmäinen toimija Kangasalla, joka saa STF-merkin. Pirkanmaan alueella merkki on yhteensä 12 yrityksellä tai palveluntarjoajalla. Koko Suomessa merkkejä on reilut 200. STF-merkin myöntää Visit Finland.

Kangasala-talo. Kuva: Tuomas Uusheimo.

”Sustainable Travel Finland -merkki on konkreettinen osoitus siitä, että Kangasala-talo on sitoutunut vastuulliseen toimintaan ja tekee konkreettisia kestävän kehityksen mukaisia toimenpiteitä. Toivon, että paikkakunnan ensimmäinen STF-merkki innostaa myös muita kaupungin matkailuyrittäjiä vastuullisen matkailun polulle”, Business Finlandiin kuuluvan Visit Finlandin vastuullisen matkailun asiantuntija Virpi Aittokoski sanoo.

”Kangasala-talo haluaa olla näyttämässä esimerkkiä vastuullisessa yritystoiminnassa. Uskomme maailmaan, jossa vastuullisuus ei ole vain sana, vaan asenne, joka näkyy kaikessa toiminnassamme. Toivomme, että esimerkkimme kannustaa muitakin yrityksiä tekemään valintoja kestävän kehityksen puolesta”, Kangasala-talon toimitusjohtaja Timo Kotilainen kertoo.

”Kangasala-talo on kautta vuosien saanut kiitosta tasavertaisesta palvelusta. Olemme erityisen iloisia, että erilaiset erityisryhmät ovat löytäneet palveluidemme pariin ja aktiivisesti auttavat meitä kehittämään toimintaamme tasavertaisemmaksi, esteettömämmäksi ja saavutettavammaksi. Kulttuuri kuuluu meille jokaiselle!” vastuullisuustyötä Kangasala-talossa kehittävä tuottaja Tiia Ennala sanoo.

”Työmme ei ole vielä valmis. Osana STF-polkua teimme kattavan vastuullisuuden kehittämissuunnitelman. Ensimmäisenä talossa ja taidemuseossa vierailevat tulevat huomaamaan nettisivujemme vastuullisuusosion uudistuksen sekä selkokieliset opasteet talossamme. Haluamme tehdä uudistuksen heti kesän aikana. Vastuullisuuden kehittämissuunnitelma on tehokas työkalu, jonka mukaan edetä aikataulussa. Yrityksemme henkilöstö on sitoutunut ja innostunut yhdessä viemään vastuullisuutta eteenpäin”, Ennala jatkaa.

Visit Finland kertoo STF-merkistä ja sen kriteereistä nettisivuillaan:

”Kestävä matkailu on matkailua, joka huomioi nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosio-kulttuuriset ja ympäristölliset vaikutukset siten, että matkailijoiden, matkailuyritysten, matkailukohteiden, ympäristön ja paikallisväestön tarpeet on huomioitu nyt ja tulevaisuudessa. Vastuullinen matkailun yritystoiminta on kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, jossa huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Kestävä kehitys voidaan nähdä tavoitteena, johon yritysvastuulla pyritään.”

Visit Finland vastaa yhdessä matkailutoimialan kanssa ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä.

Lisätietoa vastuullisuudesta Kangasala-talossa: https://kangasala-talo.fi/vastuullisuus/

Lisätietoa STF-ohjelmasta: https://www.visitfinland.fi/liiketoiminnan-kehittaminen/vastuullinen-matkailu/sustainable-travel-finland