Kangasala-talolle sertifioitu ympäristöohjelma


Vastuullinen toiminta on tärkeää Kangasala-talolle. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti on myönnetty talolle 11. elokuuta 2021 ympäristöasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Kangasala-talo on läpäissyt hyväksytysti Ekokompassin auditoinnin ja sitoutunut noudattamaan Ekokompassin kymmentä kriteeriä. Sertifikaatin myöntäjä on Suomen luonnonsuojeluliiton Kinos Oy.

Kangasala-talon ympäristölupaus:

Kangasala-talo tarjoaa monimuotoisesti aineettomia elämyksiä ja hyvinvointia, sekä paikan päällä koettuna että verkossa. Otamme ympäristönäkökohdat huomioon päivittäisessä toiminnassamme ja hankinnoissamme. Kannustamme asiakkaitamme hyödyntämään julkista liikennettä. Talo on hyvin saavutettavissa Kangasalan ydinkeskustassa ja meille on helppo tulla kävellen, pyörällä ja bussilla.

Vuonna 2015 valmistunut Kangasala-talo on uutena rakennuksena lähtökohtaisesti esteetön ja energiatehokas, ja toimintaa on alusta asti rakennettu vastuullisuuden pohjalta. Talo sijaitsee Kangasalan ydinkeskustassa hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella. Toiminta on jo lähtökohtaisesti vain vähän ympäristöä kuormittavaa.

Kangasala-talon ympäristöohjelman tavoitteet liittyvät jätteen määrän vähentämiseen ja lajitteluun, energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan, logistiikkaan ja liikkumiseen, luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen sekä vastuullisuudesta viestimiseen.

Tavoitteita kohti edetään muun muassa jätteiden lajittelulla, elektroniikkajätteen vähentämisellä, pakkausmateriaalien uusiokäytöllä, ilmastoinnin säädöllä ja etätyön mahdollistamisella. Tapahtumiin ja taidenäyttelyihin tulevaa yleisöä kannustetaan käyttämään oman auton sijaan muita liikkumismuotoja pyöräilystä julkiseen liikenteeseen. Kangasala-talo on mukana Sustainable Travel Finland -ohjelmassa ja suorittamassa STF-merkkiä.

Kangasala-talo viestii ja tiedottaa vastuullisuudesta aktiivisesti asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen. Ympäristötavoitteista kerrotaan esimerkiksi tarjouspyynnöissä ja kannustetaan näin yhteistyökumppaneita panostamaan entistä vastuullisempaan toimintaan. Vastuullisuus huomioidaan yhteistyökumppaneiden valinnassa.

Ekokompassi on yritysten ympäristöjärjestelmä, jossa organisaation toiminnan ympäristövaikutukset arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Ympäristövastuun osa-alueet ovat jätehuolto, energiankäyttö, hankinnat, materiaalinkäyttö, kemikaalit, melu, logistiikka ja liikkuminen, viestintä, vaikuttaminen ja luonnon monimuotoisuus.

Vastuullisuus – Kangasala-talo

Kangasala-talon kulma alhaalta ylöspäin kuvattuna, ylhäällä näkyy myös sinistä taivasta ja pilviä.

Kuva: Kangasala-talo. Kuvaaja Kari Savolainen.

Lisätietoja:

Timo Kotilainen, toimitusjohtaja, Kangasala-talo Oy,
p. 040 631 6400, timo.kotilainen@kangasala-talo.fi

Irmeli Jokilampi, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Kangasala-talo Oy
p. 050 300 1391, irmeli.jokilampi@kangasala-talo.fi